Viscariapassagen

Tillsammans med gruvbolaget Copperstone har vi på Veidekke byggt den nya bron över Malmbanan och infartsvägen till gruvområdet Viscaria utanför Kiruna. Ett utmärkt samarbete gjorde att vi klarade det på bara nio månader – från projektering till invigning. Därmed är den första milstolpen i återöppnandet av den gamla koppargruvan på plats.

Bild över när kran lyfter bro på plats över en järnväg.

Kund

Copperstone Resources AB

Tidsram

April 2022 – november 2022

Plats

Kiruna

Omfattning

Bro över järnvägen, infartsväg och servicevägar

Projekttyp

Infrastruktur – Väg, järnväg, bro

Kontraktsform

Totalentreprenad

Värde

Cirka 40 MSEK

Öppnar gammal gruva 

Gruvbolaget Copperstone satsar på att återöppna den nedlagda koppargruvan Viscaria strax utanför Kiruna. Här finns stora tillgångar på malm med höga kopparhalter och närhet till både vägar och järnvägar. Om allt går enligt plan kan man komma igång med förberedelser för brytning redan sommaren 2023.  

Bron är första milstolpen 

Nu är den första milstolpen i återöppnandet av gruvan på plats – Viscariapassagen. Det är namnet på bron med infarten till gruvområdet. Den har byggts av oss på Veidekke tillsammans med vårt dotterbolag Berggren & Bergman som en totalentreprenad för Copperstone och invigdes i november 2022. 

Så sent som för tio månader sedan tedde det sig omöjligt. Nu har vi en bro på plats tack vare ett fantastiskt innovativt och dedikerat lagarbete. Det är inte mindre än ett litet mirakel.
Jörgen Olsson, styrelseordförande, Copperstone

Projektet omfattade: 

  • En 11 meter bred bro, dimensionerad för 90 ton, över järnvägen. Bron ska klara transporter till och från gruvan och är förberedd för en gång- och cykelväg 
  • Infarts- och servicevägar till gruvan 

Tidspressat 

Den största utmaningen i projektet var tiden. När man bygger över järnvägen är säkerhetsbestämmelserna rigorösa. För att pricka ett viktigt underhållsfönster i tågtrafiken var vi tvungna att klara brobygget på bara nio månader – från projektering till invigning. För nästa tågstopp hade vi fått vänta i ytterligare ett år, vilket skulle ha lett till kostsamma förseningar även för själva gruvdriften. 

Nära samarbete 

Framgångsfaktorn var ett nära och förtroendefullt samarbete. Trots att projektet genomfördes som en totalentreprenad utfördes arbetet i mycket tät samverkan. För att klara tidsplanen löpte de olika faserna parallellt och de första materialbeställningarna lades redan medan projekteringen fortfarande pågick.  

Prefablösning 

Hela brolösningen utformades för att möta den tajta tidplanen. Det blev en elva meter bred ändskärmsbro dimensionerad för 90 ton, med murar av betong som håller emot i varje ände.  

Projekteringen landade i en prefablösning baserad på 15 betongelement och stålbalkar som monterades ihop på platsen. I början av september 2022, efter noggrann planering, skedde så det lyckade lyftet för att få det 63 ton tunga brospannet på plats.

Viscariapassagen har helt klart varit ett lyckat projekt. Tidspressen gjorde att en standardlösning inte skulle hinnas med. Många var tveksamma till om tidplanen alls var möjlig, men Veidekke var på hugget. Tillsammans fixade vi det!
Thomas Nordmark, projektledare, Copperstone

Projektet i siffror

90 ton

Bron är dimensionerad för 90 ton

80 år

Den ska hålla i minst 80 år

13 h

Det tog 13 timmar att lyfta bron på plats med en kran

Kontakta oss