Vitåforsgruvan i Malmberget

För att göra det möjligt för LKAB att bryta ny järnmalm i Vitåforsgruvan i Malmberget har vi på Veidekke drivit 90 000 meter ortar, det vill säga tunnlar i berget för transportvägar.

Bergförstärkning i malmgruvan.

Kund

LKAB

Tidsram

2014-2020

Plats

Vitåfors, Malmberget, Gällivare kommun

Omfattning

90 000 ortmeter i malmgruvan

Projekttyp

Ortdrivning – gruvdrift, tunnlar

Kontraktsform

Utförandeentreprenad med involvering

Värde

1,5 miljarder SEK

375 000 lass berg

LKAB bryter sedan 1888 järnmalm i Malmberget. Idag tar gruvföretaget upp ungefär 15 ton malm ur gruvan i Vitåfors varje år och behöver därför successivt driva nya orter.

Jätteprojektet, som nu är avslutat omfattade ortdrivning inklusive bergförstärkning samt lastning och transport, det vill säga att skapa tunnlar inför malmbrytningen. Det genomfördes som en utförandeentreprenad, värd totalt 1,5 miljarder kronor.

Mellan 2014 och 2020 bröt vi hela 90 000 ortmeter i malmgruvan, på nivåer från 300 till 1 400 meter under jord. Totalt tog vi ut cirka tre miljoner kubikmeter massor ur berget. Det motsvarar  hela 375 000 lastbilslaster.

Involvering

Som mest jobbade 120 personer i projektet samtidigt, personer som dessutom var spridda över en stor yta inom gruvområdet, eftersom avståndet mellan gavlarna, orternas arbetsfronter, var stora. De stora avstånden i kombination med en utmanande arbetsmiljö gjorde det extra viktigt att samarbetet fungerade. Därför utfördes projektet i involvering, vilket när projektet startades 2014 fortfarande var en ganska ny samarbetsform för denna typ av projekt.

För oss som beställare var involvering mycket viktigt och vi fick till ett jättebra samarbete med högt i tak i alla led. Det handlar om att lyssna och se varandras problem. Inom projektet jobbade vi som ett team och det spelade ingen roll om det stod LKAB eller Veidekke på ryggen.
Patrik Nilsson, Byggledare, LKAB
Projektet har varit en stor framgång. Vi har jobbat nära LKAB i gott samarbete, vilket underlättas av att vi har stora likheter i värdegrund. Eftersom det varit ett så långt projekt har vi hunnit förfina samarbetsformerna längs vägen. Jag menar att involvering underlättar för alla. Det är så här vi vill jobba!
Mikael Johansson, produktionschef, Veidekke
Flygbild över Malmberget.

Flygbild över Malmberget. Fotograf: Fredric Alm

Prisat säkerhetsarbete

Veidekkes medarbetare i Vitåfors vann Veidekke Anläggnings HMS-pris 2018 för sitt systematiska säkerhetsarbete med involverande riskhantering. Projektet är ett lysande exempel på att hög produktivitet och hög säkerhet går hand i hand. Tillsammans med LKAB och samarbetspartners har vi på Veidekke skapat ett engagemang för arbetsmiljöfrågor långt utöver det vanliga. Detta har generat noll allvarliga skador under projektet i en extremt utmanande miljö.

Projektet i siffror

Ortmeter

90 000

Vi bröt 90 000 ortmeter i gruvan

300 till 1 400

Meter under jord

Projektet utfördes på nivåer 300 till 1 400 meter under jord

3 miljoner

m3 berg

Totalt tog vi ut cirka tre miljoner kubikmeter berg i Vitåfors

Kontakta oss