header

Tunnel och bergrum

Vi är ledande inom tunneldrivning i Sverige. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera alla slags projekt från idé till slutleverans och garanti.

Tunnelarbetare med maskin

Från gruvor till vägtunnlar och garage

Vare sig det gäller en vägtunnel, järnvägstunnel, avloppstunnel, ett parkeringsgarage i bergrum eller ortdrivning i en gruva tusen meter under marken, kräver projekt under jord kompetens utöver det vanliga. Vi har både erfarenheten och spetskompetensen som krävs i projekteringen och produktionen av komplicerade projekt under jord för att genomföra lyckade projekt med hög säkerhetsfokus.

Samverkan för lyckade projekt

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör. Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Maskinpark och metod 

Vår maskinpark är en av landets modernaste och uppfyller de högt ställda miljökrav som statliga och kommunala beställare ställer idag. Vi jobbar hela tiden med att utveckla ny teknisk utrustning och hitta nya metoder som effektiviserar processen. 

Kontakta oss