Tre byggarbetare framför en skog

Att bygga för social hållbarhet

Vissa projekt är så speciella att de blir minnen för livet. Som när vi får vara med och skapa en hållbar miljö för unga människor på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg.

Glada byggarbetare framför en container

Vi har lyckats skapa en miljö med högt i tak både internt och med beställaren. Med involvering och genom att ställa frågor om vilka funktioner som behövs har vi kommit fram till bra lösningar tillsammans, säger Niklas Petersson.

Mål att göra samhällsnytta

Målet är att göra samhällsnytta för unga tjejer mellan 12–16 år som av olika anledningar har hamnat snett.

Teamet från Veidekke bygger en tvåplansbyggnad med en boendeavdelning bestående av 8 + 1 vårdplatser, administration och personalutrymme på uppdrag av Specialfastigheter. I projektet ingår också en ombyggnadsdel som omfattar renovering av verksamhetens egen skola och finplanering av hela området.

I det här projektet får vi vara med och arbeta för social hållbarhet och det känns väldigt bra.
Niklas Petersson, platschef på Veidekke.

Under sitt yrkesliv har han byggt allt mellan himmel och jord. Många av projekten har blivit så kallade nollfelsprojekt och det är målet den här gången också.

Projektet sticker ut

I nybyggnadsdelen bygger vi i princip åtta små enrummare. Det har vi gjort tidigare, men där stannar likheterna. Med tanke på verksamheten i lokalerna bedrivs enligt LVU, är kraven väldigt höga både från Specialfastigheter och hyresgästen SiS.

Sekretessbelagda bygghandlingar

En annorlunda förutsättning är höga säkerhetskrav och svårtillgängliga bygghandlingar som inte har gått att läsa rakt upp och ner. Sekretessbelagda uppgifter har ibland satt vårt involverande arbetssätt på prov.

– Vi kan till exempel inte mejla beställaren eller ge instruktioner till underentreprenörer på vanligt sätt. Det krävs krypteringar och särskilda inloggningar till en projektplats, så kommunikationen har varit ganska tidskrävande hittills, säger Henrik Borlinger som är arbetsledare.

För att hantera utmaningarna med kommunikationen har projektet hittat andra vägar. Det genomförs återkommande involveringsmöten med projektledaren från beställaren och verksamhetschefen från hyresgästen.

Läs mer om vårt involverande arbetssätt

Grönområden och utemiljö

I projektet ingår också en större satsning på grönområden och utemiljö. Snart kan de som bor här glädja sig åt ett fint grönområde med gräsmattor, lekplatser och planteringar. Vi har gjort omfattande elarbeten och i princip lagt om hela området med nytt avlopp, vatten, dränering, marksten och trappor.

– Verksamheten har varit i gång dygnet runt samtidigt och det har gått bra. Nu börjar vi se hur bra det nya ungdomshemmet kommer att bli och det känns riktigt kul, avslutar Henrik Borlinger.