header
Två tjejer sitter bakom varsin dator.

Chefer och skyddsombud gör gemensam sak för den sociala arbetsmiljön

Psykosocial hållbarhet är central för en säker och trygg arbetsplats. Den är lika viktig som den fysiska säkerheten – men mycket mer eftersatt i bygg- och anläggningsbranschen.

Maria Hernroth, arbetsmiljöspecialist och Hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

Viktigt för säkerheten

Psykosocial hållbarhet är central för en säker och trygg arbetsplats. Den är lika viktig som den fysiska säkerheten – men mycket mer eftersatt i bygg- och anläggningsbranschen.

Det konstaterar Maria Hernroth, som är arbetsmiljöspecialist och Hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och som just nu genomför en stor utbildningssatsning i ämnet för Veidekke bland företagets chefer, skyddsombud och andra medarbetare.

Främjar jobbhälsa

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (OSA 2015:4) infördes 2016 och reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De slår fast arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön inom dessa områden och är framtagna som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. Det kan handla om att minska stress, kränkningar, mobbing eller orimlig arbetsbelastning.

Vill göra rätt

Trots föreskrifterna är det få som känner till vad OSA konkret innebär i deras dagliga arbete. En färsk undersökning från fackförbundet Byggnads visar exempelvis att endast 10 procent av de svarande medlemmarna uppger att deras arbetsgivare uppfyller alla de krav som föreskriften ställer.

– Det råder tyvärr stor okunskap i branschen om de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön och hur man kan arbeta med dem. Det kan leda till farliga situationer och i förlängningen faktiskt vara direkt olagligt, menar kursledaren Maria Hernroth. Jag upplever en stor ödmjukhet från kursdeltagarna här på Veidekke – de vill verkligen lära sig mer och göra rätt.

Tjej står leende framför en bro iklädd varselkläder och bygghjälm.

Kristina Pusic, platschef på Veidekke och har gått kursen i samverkan.

Storsatsning på utbildning

För att adressera kunskapsglappet genomför Veidekke alltså sedan ungefär ett år en stor utbildningssatsning. Den innehåller både en tvådagars samverkanskurs med fokus på kommunikation, samverkan och psykosocial arbetsmiljö, och en mer specifik fördjupning i OSA utifrån vad som gäller i lagstiftningen, belyst genom verkliga case. Utbildningarna tar avstamp i Veidekkes värdegrund, där etiken alltid ska utgöra en förutsättning för affären.

– Det som jag särskilt vill lyfta fram och som är unikt är sättet på vilket Veidekke tar sig an frågan om psykosocial arbetsmiljö. Här utbildas platsledning och skyddsombud tillsammans, vilket leder till många värdefulla diskussioner och en respekt för varandras roller. Det finns inga motsättningar i vad fack och arbetsgivare vill här – alla vill ju ha en hållbar arbetsmiljö och är ömsesidigt beroende av varandra för att nå dit!

Samarbete en behållning

Kristina Pusic jobbar som platschef på Veidekke och har gått kursen i samverkan.

– Som blockchef inom betong på ett stort projekt hamnar jag ibland ganska långt ifrån det dagliga. Efter kursen har jag förstått att jag kan ta mer hjälp av skyddsombudet för att känna av den psykosociala arbetsmiljön. Det har varit en viktig behållning.

Inkludering gynnar prestation

Att kursen var givande även i övrigt tvekar hon inte om:

– Jag trodde utbildningen skulle vara en i mängden, men den innebar en aha-känsla kring att arbetsgivaren har ett så stort ansvar även i dessa frågor. Jag har sedan tidigare ett stort intresse för arbetsmiljö – både fysisk och psykosocial. Människor som känner sig inkluderade är också mer benägna att göra det lilla extra. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att inse att det stämmer.

Ett konferensrum fyllt med deltagare.

Medarbetare på Veidekke vid ett utbildningstillfälle i samverkanskursen – med fokus på kommunikation, samverkan och psykosocial arbetsmiljö, och en mer specifik fördjupning i OSA.

Rullas ut på bred front

Nu skalar Veidekke upp utbildningssatsningen ytterligare. På Veidekke Infrastruktur i Region Väst kommer en stor del av tjänstemännen genomgå kursen i organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessutom rullas en serie workshops ut i projekten. Fredrik Indevall är Regionchef och initiativtagare:

– Det räcker inte att ledningen adresserar detta. Kränkningar, stress och mobbing kan vara läskigt att prata om, men så länge vi inte tar upp det kan det vara lätt att tro att ”det händer inte här”. Jag hoppas att gruppdiskussionerna ska leda till att öka medvetandenivån i de här frågorna, så att de kommer upp till ytan och blir en naturlig del i hur vi jobbar med arbetsmiljön.

Systematiserat arbete

Fredrik Indevall berättar vidare att branschen varit duktig på att systematisera arbetet med den fysiska säkerheten. Nu gäller det att angripa de psykosociala riskerna på samma sätt, genom att exempelvis inkludera dem i det dagliga – i skyddsronder, involveringsmöten och pulsmätningar av måendet i en arbetsgrupp.

– Veidekke ligger långt framme när det gäller att adressera även de mjukare aspekterna av arbetsmiljön. Jag uppleverar att medarbetarna här verkligen är engagerade, diskussionslystna och ansvarstagande. Men det viktigaste är vad som blir annorlunda i vardagen efter kurstillfället. Om alla gör små justeringar i sitt eget beteende och vågar säga ifrån efter att ha gått kursen har vi nått en lång väg, avslutar Maria Hernroth.