header
Foto av två män som står i bygghjälmar och varseljackor.

Grundläggning var grunden när vi ”slog upp 17 våningar på ett frimärke”

På nya Masthuggskajen i Göteborg bygger vi Ciceron, ett bostadshus i 17 våningar på en minimal tomtyta – mindre är en tiondels fotbollsplan. Det ställer höga krav på grundläggning för att byggnaden ska stå stadigt i den djupa västsvenska leran.

Drönarbild över projekt Ciceron i Göteborg.

Exklusiva lägenheter

De nya exklusiva lägenheterna vi bygger tillsammans med Nordr är något alldeles extra. Det blir 129 bostadsrätter på alltifrån 26 till 175 kvadratmeter i elegant utformning i ett nytt detaljplaneområde i innerstan. Särskilt de tre penthousevåningarna i etage med egen takterass, platsbyggda kök och milsvid utsikt sticker ut. Här har det inte sparats på något!

Utrymmet en utmaning

Det som däremot är snålt tilltaget är ytan vi har till förfogande för byggnaden. Det handlar om en liten fastighet om endast 600 kvadratmeter.

– Vi kallar det ”Brf P-rutan” för det är ungefär så stor tomten är, skrattar Joakim Nyman, projektchef på Veidekke. Skämt åsido, att det är så lite plats ställer stora krav på logistiken. Dessutom har byggnadens höjd tillsammans med markens sammansättning inneburit stora utmaningar.

Samverkan för rätt lösningar

Här har projektets samverkansform blivit en stor tillgång för att väga risker och ta kritiska beslut om de rätta lösningarna. Jonas Friis-Liby är projektutvecklare på Nordr, beställaren i totalentreprenaden som drivs i samverkan med Veidekke:

– Vi har planerat allt tillsammans från början. Det är många avvägningar som ska göras. Vår smala och höga byggnad måste stå stadigt, samtidigt som arbetet med grundläggningen inte får påverka eller flytta på befintliga ledningar, byggnader eller trafikanläggningar i närheten. Det krävde både avancerade geotekniska undersökningar och många timmars beräkningar för att hitta rätt lösning.

Jonas Friis-Liby projektutvecklare från vår kund Nordr och Joakim Nyman, projektchef på Veidekke i en av de nyproducerade lägenheterna i Ciceron.

Pricksäkert med olika perspektiv

Då kom kompetensen hos Veidekkes specialister inom grundläggning väl till pass. Catherine Hartmann är en av nyckelspelarna i projektet. Hon var med för att kalkylera på projektet redan innan tomten köptes in. När projekteringen sedan inleddes var diskussionerna kring pålningslösningen mycket viktiga.

– Genom att experter med olika perspektiv involveras tidigt får vi ett säkrare och mer pricksäkert projekt, konstaterar hon.

Pålar av stål och betong

Projektet valde att jobba med en kombination av stål- och betongpålar. Tillsammans blev det så många som 170 stycken på den minimala ytan. Pålarna är nedtryckta upp till nästan 80 meter i den lösa leran på kajen. Här förlitar man sig på så kallade kohesionspålar, som använder den omgivande lerans friktion för att stå stabilt.

Var och en av betongpålarna trycker undan nästan sex kubikmeter lera. Det blir totalt över 600 kubikmeter för samtliga pålar. För att minimera påverkan på omgivningen drog vi så kallad lerpropp – sög upp lera i 25 meter långa stycken- innan vi installerade pålarna. På så sätt minskade vi att jorden pressades i sidled och påverkade byggnader och konstruktioner runt omkring.

Liten påverkan på omgivningen

– Det handlar hela tiden om avvägningar – att väga långtidsstabilitet mot påverkan på omgivningen. Det är en svår konst, säger Catherine Hartmann.

Vartefter varje påle slogs ner blev det mindre och mindre yta att verka på byggplatsen. Förutom pålningen för själva byggnaden, behövde det även pålas på gatan för att kranen som skulle lyfta betongelementen i bygget skulle stå stabilt.

Under pålningsarbetet, som tog över två månader, mättes påverkan på spårvagnsspår, ledningar, byggnader och pågående byggprojekt i närheten flera gånger om dagen.

Inom gränsvärdena

Catherine Hartmann vittnar om en nervkittlande tid när man närmade sig de uträknade gränsvärdena för påverkan för varje ytterligare påle som slogs ner. Då gällde det helt enkelt att våga lita på beräkningarna och erfarenheterna från tidigare projekt.

Våren 2022 kunde teamet pusta ut. Den noggranna planeringen och rätt avvägningar gjorde att pålningsarbetet genomfördes inom ramen för gränsvärdena. Nu sitter de 170 pålarna tätt, tätt under den platsgjutna grundplattan och gör att de sjutton våningarna är väl förankrade. Inga omgivande strukturer skadades under arbetet.

 

 

 

Drönarbild över projekt Ciceron i GÖteborg.

Tajta ramar för logistiken

I området pågår många byggprojekt samtidigt som en del äldre byggnader finns kvar och trafiken ska fortsätta fungera. Det gör även logistiken till en utmaning. Dessutom har det varit viktigt att ta hänsyn till ”tredje man”, dvs. personer och fordon som behöver vistas i närområdet.

Minutiös planering av transporter, smart tidsordning på olika moment och genomtänkt placering av kranar och annan utrustning har varit lösningen. Projektet har också använt sin egen sopkomprimator för wellpapp och plast, vilket sparat många containertransporter från byggplatsen. 

Hållbara val

Ciceron blir en Svanenmärkt byggnad, vilket innebär att den granskats ur ett livscykelperspektiv avseende både själva byggprocessen och ingående material. 
Byggnadens bottenplatta har gjutits i miljöbetong för att minska koldioxidavtrycket. Projektet har även testat att i liten skala använda reglar av klimatsmart pappersmassa på en av våningarna. Innan grundläggningen genomfördes en sanering av marken på platsen och arkeologiska undersökningar gjordes. 

Modern stadsdel växer fram

Ciceron står färdigt för inflytt i början av 2024. Efterfrågan på lägenheterna har varit stor. 

– Det är inspirerande att vara med när en ny modern stadsdel växer fram. Nu kan vi snart välkomna alla köpare till sina unika lägenheter. Samarbetet har fungerat väldigt bra och både vi på Nordr och Veidekke har varit mycket delaktiga i hela processen, avslutar Jonas Friis-Liby på Nordr.