En man i varselkläder och skyddshjälm är fotad ovanifrån när han sitter intill en stålbalk.

Veidekkes geotekniska erbjudande vinner ny mark

Innan första spadtaget i ett byggprojekt måste jord-, berg- och grundvattenförhållande undersökas och analyseras noggrant. Då minimeras riskerna genom hela projektet. Den här viktiga kompetensen har nu stärkts rejält inom Veidekke: förvärvet av JMF Fältgeoteknik tillsammans med rekryteringen av geoteknikern Anders Palmén ger kunderna stöd i byggprocessens alla skeden.

Närbild av två händer som håller i jord.

Finns det berg, lera eller vatten under markytan där någon vill bygga? Genom att bättre förstå marken där en byggnation planeras, går det att bespara sig många problem utmed resans gång.

– Ju mer vi vet om markförhållandena, desto säkrare blir prognosen kring tid och kostnad för byggnationen samtidigt som riskerna kopplade till konstruktionen minskar. Dessutom blir arbetsmiljön säkrare.

Orden kommer från Anders Palmén. Han är relativt nytillträdd som teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion hos Veidekke Grundläggning, våra koncernexperter på grundläggning för exempelvis hus, broar och anläggningskonstruktioner. Med sig har han drygt ett decenniums erfarenhet inom området samt ett extra intresse för samspelet mellan teknik och entreprenadjuridik.

Närbild av en man varseljacka och skyddshjälm.

Anders Palmén, teknisk specialist inom geoteknik och geokonstruktion hos Veidekke Grundläggning.

Helhetserbjudande inom geoteknik

Rekryteringen av Anders Palmén tillsammans med förvärvet av JMF Fältteknik, med bred erfarenhet av alla typer av fältgeotekniska undersökningar och installationer innan ett grundläggningsarbete, stärker nu vårt helhetserbjudande inom geoteknik. Kunderna, både inom och utanför Veidekke, får tillgång till alla viktiga geotekniska pusselbitar direkt i projektet.

Många andra byggentreprenörer förlitar sig i stället på externa konsulter inom geoteknik och geotekniska undersökningar. Fördelarna med Veidekkes upplägg är bland annat färre kontaktytor, snabb dialog, ett gott samspel och en effektiv riskhantering kopplad till markförhållandena. 

– Genom att exempelvis själva kunna installera utrustning som övervakar mark- och grundvattenförhållande, kan vi nu på ett mer effektivt sätt planera in övervakning som en del av uppföljningen och riskhanteringen kring en geokonstruktion, säger Anders Palmén. Det här leder ofta till en ökad trygghet med vald konstruktion, säkrare tidplan samt att kostnaden inte behöver inbegripa stora riskpåslag.

Foto av två män som pratar.

Vill minska antalet tvister

Vad är den vanligaste utmaningen när det gäller grundläggning rent generellt? Att det som initialt tycks vara den billigaste lösningen ibland blir den dyraste på lite längre sikt. Här finns det alltså besparingar att göra för den som tänker rätt direkt – och Anders Palmén jobbar hårt för att både minska riskerna för tids- och kostnadsökningar samt antalet juridiska tvistemål relaterade till geotekniska förutsättningar.

– En stor del av de juridiska tvisterna i samband med en byggnation har med geoteknik att göra, det vill säga förändringar som uppkommit i markförhållandena. Jag sitter bland annat med i en extern arbetsgrupp inom branschorganisationen Svensk Grundläggning, där vi försöker ta fram en vägledning som ska öka förståelsen för varför omfattningen av och metodval vid geotekniska undersökningar är så viktigt i ett förfrågningsunderlag för att underlätta genom hela entreprenadskedet.

God kunskap om markförhållandena handlar också om arbetsmiljön för dem som befinner sig ute på en byggarbetsplats och arbetar i- och kring schakter. Risken för att begravas i jord är en av de största och allvarligaste riskerna som finns kopplat till schaktarbeten. Genom noggranna förundersökningar kan exempelvis olyckor kopplade till ras och skred av schakter undvikas. Här finns alltså allt att vinna på att göra ett grundläggande arbete direkt.