Byggarbetare, en kvinna i förgrunden med män i bakgrunden

I täten för en jämställd byggbransch

Hur gör man för att attrahera och behålla fler kvinnliga yrkesarbetare? Vi startar ett kvinnligt nätverk, tänkte Stephanie och Linnea hos oss på Veidekke.

Bild på Linnea och Stephanie ute på ett bygge.

Stephanie Olsson och Linnea Johnson är initiativtagare till Veidekkes kvinnliga nätverk.

En plattform för möjligheter

Initiativtagarna, Stephanie Olsson och Linnea Johnson, ville skapa bättre förutsättningar för kvinnliga byggnadsarbetare. Nätverket blev en plattform för likasinnade. Där utbyts erfarenheter och diskuteras kring utmaningar såväl som möjligheter med att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Stephanie utsågs dessutom till en av vinnarna i Isabellestipendiet 2019, ett pris som varje år delas ut till en kvinnlig hantverkare som gjort skillnad i branschen.

Hur gick det till när ni startade nätverket?

Linnea: ”Jag har alltid haft ett brinnande intresse för genus- och mångfaldsfrågor. Under min skoltid gjorde jag mitt slutprojektarbete på Veidekke, där vi undersökte utmaningarna i att attrahera och behålla kvinnliga yrkesarbetare. Då fick jag veta från några av tjejerna vi intervjuade att det saknades ett kvinnligt nätverk.”

Stephanie: ”Jag blev intervjuad och fick frågan hur det är att vara kvinna och yrkesarbetare i företaget och hur man skulle kunna göra Veidekke attraktivare för kvinnor. Mitt förslag var att starta ett kvinnligt nätverk. Efter att ha läst intervjun kontaktade Linnea mig och sen har vi kört på.”

Vad har ni för erfarenheter från tidigare?

Stephanie: ”Jag har alltid hört bra saker om Veidekke och det var väl lite därför jag sökte mig hit. Skillnaden är att man får mer och mer bekräftelse på att Veidekke faktiskt jobbar aktivt med dessa frågor.”

Linnea: ”Det märks att frågan tas på allvar och att man jobbar med den på riktigt. Jag tycker att det pratas om frågan i allt fler forum, vilket gör mig både glad och stolt.”

Nya Veidekkebodar för ökad inkludering

Ser ni några stora hinder för det här arbetet?

Stephanie: ”För mig handlar det inte om en kvinnofråga egentligen, vilket det ibland kan tolkas som. Just nu är det extra tacksamt att driva dessa frågor, men det är alltid lättare när män också går in och är delaktiga. Det jobbiga är att man alltid måste försvara att det faktiskt behövs ett nätverk för kvinnor.”

Linnea: ”Det är en strategisk fråga också, eftersom vi vet att en jämställd byggbransch ger lönsamhet. Det är viktigt att vi får med oss alla våra medarbetare. Men jag är inte orolig, eftersom jag vet att vi har chefer och medarbetare som är fantastiska och väldigt engagerade i detta.”

Mer om nätverket

Idag har fler yrkesarbetande kvinnor inom Veidekke gått med i nätverket. Det genomförs flera träffar per år där mellan 15–20 kvinnliga yrkesarbetare deltar varje gång.