header
Två glada kvinnliga byggjobbare på ett byggprojekt.

Nya Veidekkebodar för ökad inkludering

Alla nya projekt hos oss på Veidekke har numera de nya Veidekkebodarna. Bodar som ger våra kvinnliga medarbetare möjlighet att byta om, duscha och gå på toaletten separat.

Bild på Charlotta Nilsén

Charlotta Nilsén är Verksamhetsområdeschef för Veidekke Bygg i Sverige.

Inte en dag för tidigt

I dag ser byggarbetsplatserna ut som de nästan alltid gjort, men det gör inte våra medarbetare. Skolverkets statistik visar att andelen tjejer som börjar på bygg- och anläggningsprogrammet ökar stadigt varje år. Fler kvinnor söker sig till högskolornas ingenjörsutbildningar. Statistik som bekräftas av att andelen kvinnliga medlemmar i Byggnads också ökar.

– Veidekkebodarna är inte en dag för tidigt. Vårt kvinnliga nätverk konstaterade redan 2019 att det var svårt att byta om separat från de manliga kollegorna. Då bytte man om tillsammans med männen, på toaletten eller bakom något slags provisoriskt skynke, säger Charlotta Nilsén, Verksamhetsområdes-chef för Veidekke Bygg.

Speglar våra värderingar

Veidekkebodarna är en investering i bättre arbetsmiljö och hälsa för alla. En förhållandevis liten investering men med stora vinster. Och ett viktigt steg för att visa att vi menar allvar med att skapa inkluderande arbetsplatser som faktiskt speglar våra värderingar och vår kultur. Ända sedan starten i Norge 1936 har vi varit stolta över att vara ett företag i framkant när det gäller etik och värderingar.

Läs mer om våra värderingar här

Fakta om Veidekkebodarna

  • Det ska finnas minst två omklädningsrum per bodetablering, med fördelning så att kvinnor och män kan byta om i var sitt omklädningsrum.
  • I omklädningsrummet ska du kunna stänga om dig. Det ska vara insynsskyddat och låsbart.
  • Det ska finnas minst en dusch per 6 personer (och enligt kollektivavtal ska duschar ha avskärmning).
  • Sanitetsbehållare ska finnas på samtliga toaletter.