två män i hjälm framför skola

Involvering när den är som bäst

Att totalrenovera en grönklassad skola från 1950 är en utmaning. Att lyckas medan den är i drift är en bragd. Det här är solskenshistorien om ett projekt som blev klart före tidplan och under budget.

Bild på skola inomhus

Hökarängsskolan byggdes 1950 och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden ritades av ingen mindre än arkitekten Ture Ryberg.

Involvering genomsyrade hela projektet

Det är inte ovanligt med oförutsedda händelser i den här typen av projekt. Med ett involveringstänk från början valde man att planera tillsammans.

Alla yrkesgrupper bjöds in för att ta fram en realistisk tidplan. Arbetsledarna och underentreprenörerna, som vanligtvis brukar få en färdig plan att förhålla sig till, fick nu ge sin input på återkommande veckomöten.

– Involvering genomsyrade hela projektet. Känslan av att vi alla ägde det tillsammans skapade ett otroligt engagemang hela vägen, säger platschefen Ralle som han kallas av teamet.

Ulf Carlsson, platschef på vårt dotterbolag Veitech, ger oss en bild av hur upplägget påverkade effektiviteten.

– Man brukar mäta andelen utfört arbete i förhållande till tidplanen. Riktlinjen är 85% för att vara i fas. När vi följde upp visade det sig att projektet låg på 90–95% hela tiden vilket naturligtvis gjorde alla på gott humör, säger han.

Utrymme för nytänkande

Alla installationer i skolan byttes ut, bland annat nytt ställverk och ett modernt ventilationssystem. Samarbetet över yrkesgränserna resulterade i en hel del nytänkande.

– Innertak och håltagning som normalt arbetsleds av byggare leddes och planerades istället av oss som ändå skulle göra själva installationerna. Det sparade tid, säger Alexander Petersson som ansvarade för installationer inom el, tele, data, brand, larm och lås.

Dialog med skolan

Involvering var också nyckeln när det var dags att utföra sprängarbeten under byggnaden. I dialog med skolpersonalen flyttades det bullrigaste arbetet till helgen för att inte störa skolarbetet. Idag kan både elever och lärare glädjas åt nyrenoverade lokaler med ett större skolkök och ny ventilation som kommer att klara kontrollerna med bravur framöver.

Vi är otroligt glada över att slutkunden blev så nöjd. Jag vill verkligen berömma hela gänget. Att vi gjorde det här tillsammans känns stort”
avslutar platschefen Ralle