Josefine Olsson, blond kvinna framför gulgrönt buskage

Möt Josefine, trainee på Veidekke

I vårt individanpassade traineeprogram erbjuds du att prova på tre olika områden under två år. Vi har träffat Josefine som berättar hur det är.

En grupp med ungdomar utomhus pratar med varandra

- Det är väldigt kul att via traineeprogrammet få chansen att testa sig fram för att lättare kunna identifiera vad som passar mig bättre och sämre. Jag har verkligen lärt mig mycket på bara ett år och det känns mer rätt för var dag, säger Josefin Olsson.

Arbetsledare och entreprenadingenjör

Josefine Olsson har under sitt första år som trainee både varit arbetsledare på ett byggprojekt och arbetar nu som entreprenadingenjör med inslag av VDC (Virtual Design and Construction) vid bygget av en skola.

Varför ansökte du till vårt trainee-program?

– Jag fick kontakt med en trainee på Veidekke som stod i montern på Branschdagen. Vi pratade mycket om den familjära kulturen på Veidekke och digitalisering med fokus på VDC. Jag blev snabbt intresserad och rekommenderades att söka till traineeprogrammet, då det skulle vara en bra och utvecklande väg in i företaget. Det som lockade mig var framför allt möjligheten att testa på både produktions- och projekteringsbiten.

Hur viktig är företagskulturen?

– Det är väldigt viktigt att trivas med företagskulturen tycker jag. Det positiva jag hade hört om den involverande kulturen på Veidekke har levt upp till mina förväntningar. Även om man såklart råkar ut för jobbiga situationer ibland, så upplever jag att det finns stöd att få. Det tycker jag är skillnaden på en bra och sämre arbetsgivare. I och med traineeprogrammet har jag även fått en riktigt bra mentor, och det är en trygghet.

Varför blev det byggbranschen?

– Jag har alltid gillat träslöjd i skolan, både att planera och designa mina produkter och själva snickrandet i sig. Jag kunde även ta pappas plankor när jag var yngre och en gång när han kom hem hade jag snickrat ihop ett bord. I övrigt har jag varit intresserad av naturämnena i skolan och som 19-åring var jag med i något som kallas Tekniksprånget. Via Tekniksprånget fick jag följa en kvinnlig platschef som sedan dess har varit en stor inspirationskälla för mig.

Känner du att du har valt rätt?

– Ja det gör jag, intresset för byggbranschen bara växer. Jag gillar att det finns så många olika delar och sätt att jobba på, alltifrån 3D-modeller till ren produktion. Och jag känner att Veidekkes traineeprogram verkligen varit rätt väg att gå för att få testa på lite olika roller och arbetsuppgifter. Jag har utvecklats mycket under min tid ute i produktion och de erfarenheterna kommer till nytta nu när jag jobbar mer med projektering.

Skulle du rekommendera Veidekkes traineeprogram?

– Ja, det skulle jag absolut! Det är väldigt värdefullt att ha fått en bra mentor, och att kunna bygga upp ett nätverk som bland annat öppnat upp för att jag kunnat göra givande studiebesök. Det är väldigt kul att via traineeprogrammet få chansen att testa sig fram för att lättare kunna identifiera vad som passar mig bättre och sämre. Jag har verkligen lärt mig mycket på bara ett år och det känns mer rätt för var dag.

Om Josefin

Namn: Josefine Olsson
Utbildning: Civilingenjör Väg- och vatten på Lunds Tekniska Högskola
Ålder: 27 år
Varför Veidekke? Medarbetarna och arbetet med involvering