header
Man som står framför ett asfaltverk

På väg mot en utsläppsfri asfaltproduktion

Vi vill vara drivande i arbetet med att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatavtryck. Som ett steg i detta tog Veidekke Asfalt i början av 2021 beslutet att ställa om alla asfaltverk till att drivas på bioolja i stället för diesel.

Foto taget underifrån på ett asfaltverk.

Ändring i branschens mentalitet

På senare år har många tekniska innovationer och lösningar skett inom asfaltproduktion för att minska koldioxidutsläpp och skapa en långsiktigt hållbar asfalt. Oscar Olsson, arbetschef för tillverkning på Veidekke Asfalt med ansvar för miljöarbetet, ser en förändring i branschen vad gäller synen på hållbarhet:

– Vi i branschen har under en längre tid insett att något måste förändras och det tycker jag syns. Förr tog man inte hänsyn till miljömässiga konsekvenser, oavsett var i ledet man befann sig. Nu ser man att de flesta verkligen tänker sig för och använder mer miljövänliga alternativ.

Omställningen till bioolja

En stor bidragande orsak till koldioxidutsläpp vid framställning av asfalt är själva asfaltverkets drivmedel, vilket traditionellt har varit diesel. Dessutom är diesel ett dyrare drivmedel jämfört med nya miljövänligare alternativ, som exempelvis bioolja. Men att ställa om till annat drivmedel är inte helt problemfritt.

– Den stora utmaningen var att planera in själva konverteringen så det inte påverkade produktionen. Därför planerade vi ihop med vår leverantör så att konverteringen skedde under semesterperioden. Bioolja har en högre arbetstemperatur än diesel. Därför monterade vi förvärmare som värmer upp oljan innan den går in i brännaren samt filter, då biooljan inte är lika jämn i kvaliteten som diesel.

Bioolja har en högre arbetstemperatur än diesel. Därför monterade vi förvärmare som värmer upp oljan innan den går in i brännaren samt filter, då biooljan inte är lika jämn i kvaliteten som diesel.
Oscar Olsson, arbetschef, Veidekke Asfalt
Teknisk utrustning på ett asfaltverk.

Kraftigt reducerade koldioxidutsläpp

Bytet från diesel till bioolja har gett imponerande resultat. Genom denna åtgärd har vi minskat det årliga koldioxidavtrycket med hela 4200 ton vilket motsvarar en minskning av verkens koldioxidutsläpp med hela 60% jämfört med 2019. För att sätta det i perspektiv, motsvarar minskningen 140 varv runt jorden (5 600 000 km) för en asfaltsbil med släp (räknat med 0,75 kg CO2 ekv./km).

– Jag tror det känns bra för alla oss på Veidekke att vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck, men jag tror även våra kunder ser värdet i att genom att anlita oss själva bidra för miljön. Värdet för samhället blir större när alla hjälps åt att hålla nere våra utsläpp, säger Oscar Olsson.

Idag är vi i gång med användning av bioolja i alla asfaltverk, men håller på att göra en del justeringar för att kunna nyttja de flesta flytande biobränslen framöver. 

– Marknaden är orolig nu och det gör att priserna varierar väldigt mycket. Just nu kör vi på bioolja men med en justering så kan vi även köra på en tjockare bioolja som tallbeckolja, vilket kräver lite högre temperatur.

Marknaden är orolig nu och det gör att priserna varierar väldigt mycket. Just nu kör vi på bioolja men med en justering så kan vi även köra på en tjockare bioolja som tallbeckolja, vilket kräver lite högre temperatur.
Oscar Olsson, Arbetschef, Veidekke Asfalt
Asfaltverk täckt i snö

Målet är nettonollutsläpp av klimatgaser

Idag jobbar Veidekke Asfalt med en tillverkningsprocess som nyttjar fossilfri bioolja samt asfaltprodukter tillverkade av återvunnen ballast och bitumen. Det har gett goda resultat, men målet för hela Veidekke är att till 2045 ha nettonollutsläpp av klimatgaser. För Veidekke Asfalt inkluderar planen bland annat: 

  • Fortsatt översyn genom energikartläggning och energieffektivisering av tillverkningsprocessen.
  • Forskning kring alternativ till fossilt bitumen.
  • Etablering av fler terminaler/täkter med asfaltverk i attraktiva lägen för att minska transporter.
  • Succesiv övergång till bränslen med förnyelsebart innehåll och utbyte av äldre maskiner och utrustning.
  • Ökad återvinning av asfaltballast.
  • Optimering av transporter genom returlass av tex fräsmassor som återanvänds till ny asfalt.

Kontakta oss