header
Ett av de 47 fundamenten för Tvinnesheda vindkraftspark gjuts

Klimatsmart betong lägger grunden för Södra Sveriges största vindkraftspark

Södra Sveriges största vindkraftspark tar just nu form i Tvinnesheda, utanför Åseda mitt i Småland. Väl i drift kommer parkens 47 vindkraftverk producera grön el motsvarande den årliga förbrukningen för 120 000 villor.

Vindkraftsverkets rotorblad mot grå himmel

I slutet av 2022 planeras parken vara klar - redo att producera grön vindkraftsel.

Det är vi på Veidekke som gör det möjligt med en totalentreprenad i nära samverkan med uppdragsgivaren SR Energy– Scandinavian Renewable (tidigare Stena Renewable).

Grönare avtryck

Det är inte bara vindkraftselen som är grön i Tvinneshedaprojektet. Även anläggningsarbetet har präglats av klimatsmarta val, som användandet av Ecobetong med nästan 40 procent mindre klimatavtryck än vanlig betong.

Samverkansentreprenad

Vi har jobbat med planeringen av detta i mer än tio år, så det har varit en lång resa. När alla tillstånd var på plats och det var dags att bygga ville vi ge entreprenören möjlighet att komma med kloka idéer och utforma den bästa lösningen, säger Per Eriksson, projektledare på SR Energy.

Det blev Veidekke som fick förtroendet i form av en samverkansentreprenad. Uppdraget var att bygga 47 vindkraftsfundament med uppställningsytor, vägar och lokalt elnät för vindkraftsparken på totalentreprenad, värd omkring 260 miljoner kronor.

Optimerad placering

Platsen för anläggningen är väl vald då Tvinnesheda har goda vindförhållanden och bra mark att bygga på.

- Vi startade med ett enkelt förfrågningsunderlag och en karta som grund och gör besök ute i skogen för att hitta den optimala placeringen av vindkraftverken utifrån markförhållandena, förklarar Veidekkes projektchef Kim Eriksson. För att utforma den bästa lösningen var de geotekniska undersökningarna fundamentala, och vi har haft tur med väldigt bra bergmaterial på platsen.

Under riktpris

Tack vare en kombination av bra berg för fundamenten, kostnadseffektiva inköp och skickligt genomförande av sprängning och terrassering, levererades det ursprungliga uppdraget under riktpris.

Samarbetet med Veidekke har byggt på förtroende från början till slut. För oss är det viktigt att vi har tillit till varandra, löser problemen tillsammans och har öppna kanaler när det gäller ekonomin.
Per Eriksson, projektledare, SR Energy
Fundament för ett av de 47 vindkraftverken gjuts i Tvinnesheda

Betongens och stålets koldioxidavtryck är de största utsläppskällorna under byggfasen. Med Ecobetong kan vi reducera mer än en tredjedel av betongens klimatpåverkan.

Tillit och samverkan

- Genom att sätta upp avtalet som en samverkansentreprenad skapade vi rätt former för ett sådant arbetssätt. Det erfarna teamet har gjort många smarta och kostnadseffektiva val som vi är mycket nöjda med, fortsätter Per Eriksson.

Som exempel nämner han ett gott jobb med masshanteringen, där man lyckats återanvända krossmaterial inom projektet, till exempel för att bygga vägar – något som varit bra för både plånbok och miljö.

Ecobetong minskar klimatpåverkan

SR Energy har ett livscykelperspektiv på anläggningen, och finns med från projektering till förvaltning och underhåll under hela den nästan 30-åriga livslängden i sina vindkraftsparker. Då blir långsiktigt hållbara val både viktiga och ekonomiskt smarta.

- Betongens och stålets koldioxidavtryck är de största utsläppskällorna under byggfasen. Genom att Veidekke valde Ecobetong i projektet kan vi reducera mer än en tredjedel av betongens klimatpåverkan, säger Per Eriksson. Det är viktigt för oss som vill vara del av omställningen mot en klimatvänlig energiproduktion!

Biprodukt från stålindustrin

I Ecobetong ersätts delar av betongen med slagg, en biprodukt från stålindustrin, för att minska dess klimatpåverkan.

Mig veterligen är detta första gången som Ecobetong har använts i en vindpark. Det har fungerat minst lika bra som traditionell anläggningsbetong
Kim Eriksson, Projektchef, Veidekke
Anläggningsmaskin på nyanlagd väg i skogen under arbetet med Tvinnesheda vindkraftpark

De digitala modellerna som använts i projektet har enkelt kunnat delas med maskinförarna.

Bergförankring

Även själva utformningen av betongfundamenten, som gjuts på plats, är klimatsmart. Genom att använda ett mindre bergförankrat fundament, som motsvarar ungefär 50 betongbilar, kan man minska betongåtgången med mer än hälften jämfört med ett större så kallat gravitations­fundament.

Logistikutmaning

Att bygga en vindpark är en stor övning i logistik. Det kräver mycket pusslande för att få ihop bygge av vägar, elnät, fundament och vindkraftverk med transporter av material och komponenter till rätt plats vid rätt tidpunkt. Parken har en yta på en kvadratmil och rymmer nästan fem mil vägar. Som mest arbetade 15 grävmaskinister samtidigt på olika håll i parken, vilket ställde stora krav på kommunikation.

Digital modell

Projektmedlemmarna jobbade i en digital modell som anpassades efter projektets gång. Där fanns möjlighet att testa olika scenarier, exempelvis utifrån bergets kvalité, och räkna på volymer och massbalans.

- Det har funkat väldigt bra och i stället för att mätingenjörerna fysiskt satt käppar i terrängen har de matat in data i modellen som sedan lätt kunnat uppdateras vid förändringar och delas med maskinförarna på skärmarna i maskinerna, berättar Kim Eriksson.

Grön el

Nu tar kraftverksleverantören Vestas vid för att installera de 47 vindkraftverken på betongfundamenten. För Veidekkes del avslutades projektet i januari 2022, enligt tidplan och under riktpris. I slutet av 2022 planeras parken vara klar - redo att producera grön vindkraftsel.

Kontakta oss