Kraft och energi

Vi bygger och renoverar energiproducerande anläggningar, från vindkraftverk och vattenkraftverk till fjärvärmeanläggningar för privata och offentliga kunder i större delen av Sverige.

Energianläggning under byggnation

Anläggningar anpassade efter behov

Vi levererar allt från vindkraft och vattenkraft till anläggningar för gas, bentonit, silos, biogas och avfallsförbränning. Dessa projekt karaktäriseras av ett nära samarbete och involvering av er som kund för att skapa anläggningar som uppfyller era specifika behov för effektiv produktion.

Samarbete med sidoentreprenörer

Projekt inom energiproducerande anläggningar kräver också oftast tätt samarbete med sidoentreprenörer för att samordna leveranser av produktionsteknisk utrustning, både med tanke på planering och kvalitetskrav. Vi har lång erfarenhet av att utföra komplexa projekt för att tillfredsställa kundens förväntningar på kvalitet och utveckling. Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Helhetsåtagande för vindkraft

Genom att anlita Veidekke får du färre gränssnitt att hantera. Projektets totala risker minskar och du får en affärsansvarig i Veidekke för rikstäckande kund, om så önskas. Vi har alltid fokus på kundens behov och genom involvering tidigt i projekten optimerar vi tillsammans konstruktion, massbalans och logistik. Vi genomför alla anläggningsarbeten för vindkraftverk:

  • Projektering
  • Geotekniska undersökningar
  • Konstruktionslösningar
  • Vägar, kranplatser och infrastruktur
  • Fundament
  • Kanalisation

Kontakta oss