Tvinnesheda vindkraftspark

I Tvinnesheda i Småland har vi på Veidekke byggt fundament, vägar och internt elnät för södra Sveriges största vindkraftspark på uppdrag av SR Energy. När de 47 vindkraftverken tas i drift i slutet av 2022 kommer parken kunna producera el motsvarande årsförbrukningen för 120 000 villor.

Runt fundament gjuts i Tvinnesheda vindkraftspark

Kund

SR Energy (fd Stena Renewable)

Tidsram

2020 - 2022

Plats

Tvinnesheda

Omfattning

47 fundament för vindkraftverk, vägar och internt elnät

Projekttyp

Infrastruktur - Vindkraft

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Värde

260 MSEK

Totalentreprenad med 47 fundament

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en kontraktssumma på totalt cirka 260 MSEK.

I totalentreprenaden ingår:

  • Grundläggning och gjutning av fundamenten till de 47 vindkraftverken
  • Vägar fram till varje vindkraftverk
  • Kranytor, vingupplagsytor med mera
  • Internt kraftnät

Samverkan

Veidekke fick förtroendet att leverera projektet i form av en samverkans­entreprenad. Genom involvering tidigt i projektet har vi tillsammans optimerat konstruktion, massbalans och logistik.

Vindkraftverkets motorblad mot molning himmel

Tvinnesheda blir södra Sveriges största vindkraftspark med 47 vindkraftverk

Samarbetet med Veidekke har byggt på förtroende från början till slut. För oss är det viktigt att vi har tillit till varandra, löser problemen tillsammans och har öppna kanaler när det gäller ekonomin. Genom att sätta upp avtalet som en samverkansentreprenad skapade vi rätt former för ett sådant arbetssätt.
Per Eriksson, projektledare, SR Energy

Under riktpris

Tack vare en kombination av bra berg för fundamenten, kostnadseffektiva inköp och skickligt genomförande av sprängning och terrassering, levererades det ursprungliga uppdraget under riktpris.

Ecobetong

I fundamenten används Ecobetong, som minskar betongens klimatbelastning med över en tredjedel.

I Ecobetong ersätts delar av betongen med slagg, en biprodukt från stålindustrin, för att minska dess klimatpåverkan.

Projektet i siffror

47 st

Vindkraftverk

48 km

Vägar

72 km

Kraftnät

Fundament med bergstag

Även själva utformningen av betong­fundamenten, som gjuts på plats, är hållbar. Genom att använda ett mindre fundament med bergstag kan man minska betongåtgången.

Digital modell

I projektet användes en digital modell, där alla parametrar mättes upp och matades in. På så sätt har man enkelt kunnat rita om och räkna ut till exempel massbalans utifrån olika scenarier. Maskinisterna har tagit del av modellen via skärmarna i sina maskiner.

Grusväg med cirkulär gjutform för vindkraftsfundament och anläggningsmaskiner

Genom att använda ett mindre fundament med bergstag kan man minska betongåtgången.

Kontakta oss