Himmerfjärdsverket, Grödinge

Tuffare reningskrav fordrar omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge. Projektet, som nu är inne i produktionsfasen, utförs av Veidekke i nära samverkan med kunden Syvab, som en kombination av utförande- och totalentreprenad.

Pågående arbete på Himmerfjärsdverket

Kund

Syvab

Tidsram

2019 - 2026

Plats

Grödinge

Omfattning

Reningsverk med 350 000 anslutna människor.

Projekttyp

Infrastruktur - Reningsverk

Kontraktsform

Utförandeentreprenad och totalentreprenad i samverkan

Värde

1,4 miljarder SEK

Stor om- och tillbyggnation

Himmerfjärdsverket tar idag emot avloppsvatten från 350 000 människor i sju kommuner i Stockholmstrakten och drivs av Syvab.

För att klara den ökande belastningen från en växande befolkning och de tuffare reningskraven måste reningsverket byggas om och byggas ut.

Projektet i siffror

120 000 m3

Mängd vatten

Anläggningen tar i nuläget dagligen emot ca 120 000 m3 vatten som ska renas

350 000

Anslutna personer

-50%

Utsläpp

Ombyggnationen ska leda till halverade utsläpp

Halverade utsläpp

Namnet på jätteprojektet är NKH - Nya Krav Himmerfjärdsverket. När det nya verket står färdigt ska utsläppen ha halverats samtidigt som det kan serva ännu fler hushåll.

Drönarbild över pågående arbete vid Himmerfjärdsverket. Håltagning, gula byggkranar och stora ytor frilagd mark. Röda byggbodar i bakgrund och bassänger i högerkant.

Tuffare reningskrav fordrar omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge.

Komplext projekt i samverkan

Det handlar om ett komplext projekt med många inblandade specialister. Eftersom samma mängd avlopp hela tiden kommer in från de anslutna hushållen utförs hela jobbet under drift. Det ställer stora krav på samarbete.

Vi jobbar i nära samverkan med Veidekke, vilket passar vårt arbetssätt. Veidekke bidrar med saker som vi på Syvab inte är bäst på, så som produktionsplanering. De har varit duktiga på att förstå vad vi behöver. Jag upplever att vi har kontroll över vad som händer och förstår vilka konsekvenser olika beslut får. Det är en av fördelarna med att jobba nära entreprenören.
Petter Björkman, projektledare, Syvab

Om- och tillbyggnad

I den första fasen färdigställdes systemhandlingar och kalkylarbeten för den nya anläggningen. Veidekke stod också för specifik teknisk konsultation.

Andra fasen, med produktion av om- och tillbyggnaderna, pågår just nu för fullt med platsgjutning av betongen i bassängbotten och väggar.

Planen är att Nya Himmerfjärdsverket ska stå klart för idrifttagning etappvis från första kvartalet 2024.

Både total- och utförandeentreprenad

Veidekkes ansvar i produktionsfasen omfattar:

Tillbyggnad, som utförs som totalentreprenad

  • Ny silstation
  • Pumpstation
  • Membranbyggnad
  • Tillhörande teknikutrymmen

Ombyggnad av befintligt verk som utförandeentreprenad

  • Befintliga bassänger
  • Utloppsledning
Arbete pågår vid Himmerfjärdsverket. Anläggningsarbetare och maskiner i förgrunden i gula och röda varselkläder. Bassänger i bakgrunden. Blå himmel.

När det nya verket står färdigt ska utsläppen ha halverats samtidigt som det kan serva ännu fler hushåll.

Innovativ design

För att klara de tuffare reningskraven har man fått tänka innovativt i både design och process. Tex används en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor.

Himmerfjärdsverket blir en världsunik anläggning i framkant. Detta är ett modellprojekt både när det gäller vägen dit – hur projektet har utformats – och slutresultatet.
Petter Björkman, projektledare, Syvab

Kontakta oss