Avloppstunnel Bromma-Henriksdal

Vi på Veidekke bygger 7 kilometer av avloppstunneln under Stockholm för att säkra kapaciteten inför framtiden. Vi gör det tillsammans med Stockholm Vatten & Avfall som en utförandeentreprenad.

Bergtunnel med två män i varselkläder och tjockt gult rör ovanför

Kund

Stockholm Vatten & Avfall

Tidsram

2020 -2025

Plats

Stockholm

Omfattning

7 km tunnel

Projekttyp

Infrastruktur - Avloppstunnel

Kontraktsform

Utförandeentreprenad

Värde

600 MSEK

Ökar kapaciteten

Projektet är en del av lösningen för att förnya och öka kapaciteten för Stockholms avloppsrening.

Nuvarande reningsverk i Bromma läggs ned och avloppsvattnet från Västerort leds istället i en ny tunnel till reningsverken i Sickla och Henriksdal.

Projektet i siffror

7 km

Längd

Vi på Veidekke bygger 7 km av tunneln under Stockholm

20 m/vecka

Framdrift

Tunneldrivningen sker med hastighet av cirka 20 meter per vecka

14 km

Totallängd

Totalt leds avloppsvattnet 14 km, från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Vi bygger 7 km tunnel

I Veidekkes etapp, som är ca 7 kilometer lång, ingår:

  • Drivning av arbets-/servicetunnlar
  • Drivning av huvudtunnlar
  • Schakt till markytan
  • Anläggningskonstruktioner och installationer tillhörande tunnelsystemet

Ett miljöprojekt

Kapacitetsökningen kommer att bidra till att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Mörk bergtunnel med anläggningsmaskin i ljuset i mynningen

Uppgraderingen av avloppssystemet kommer hindra att orenat avloppsvatten släpps ut i Mälaren.

Vi är en av de ledande aktörerna inom tunneldrivning på den svenska anläggningsmarknaden.

Kontakta oss