Industrianläggningar

Vi bygger och renoverar industrianläggningar för privata och offentliga kunder i större delen av Sverige.

Flygfoto på Himmerfjärdsverket

Anläggningar anpassade efter behov

Vi levererar allt från reningsverk, produktionsanläggningar och -lokaler till exempelvis silos. Dessa projekt karaktäriseras av ett nära samarbete och involvering av er som kund för att skapa anläggningar som uppfyller era specifika behov för effektiv produktion.

Samarbete med sidoentreprenörer

Industriella projekt kräver också oftast tätt samarbete med sidoentreprenörer för att samordna leveranser av produktionsteknisk utrustning, både med tanke på planering och kvalitetskrav. Vi har lång erfarenhet av att utföra komplexa projekt för att tillfredsställa kundens förväntningar på kvalitet och utveckling. Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Kontakta oss