Ringhals kärnkraftverk med sjö i förgrunden

Rustad för osannolik katastrof

I Ringhals söder om Göteborg har Vattenfall investerat 900 miljoner i en säkerhetsanläggning. Vi har hjälpt till att uppföra byggnaderna.

Ringhals kärnkraftverk i skymningen

Efter jordbävningen i Fukushima kom krav från Strålsäkerhetsmyndigheten att förbättra den redan höga säkerheten i svenska kärnkraftverk. I Ringhals söder om Göteborg, har Vattenfall därför investerat i en gigantisk säkerhetsanläggning som kan utföra härdkylning vid en extrem händelse

Klarar isstormar och naturkatastrofer

Anläggningen intill kärnkraftverket består av två stora betongbyggnader med avancerad processutrustning och varsin enorm vattentank som innehåller avjoniserat vatten. Systemet har konstruerats för att klara dramatiska situationer och naturkatastrofer som till exempel isstormar eller extrema förändringar i temperaturer och vattennivåer.

Gott fotarbete skapade förtroende

Uppdraget att uppföra byggnaderna gick till oss på Veidekke. Vi var med redan i ett tidigt skede och tog fram slutliga bygghandlingar i samarbete med Ringhals. I projektet ingår också samarbetspartnern H.A Bygg AB, som är specialister på vattentät betongbyggnation.

Vår Regionchef Peter Svenningsson berättar att det var resultatet av ett aktivt kundarbete som gav oss uppdraget:

- Vi var tidigt på bollen och uppvaktade Vattenfall för att överhuvudtaget få lämna anbud. Vi fick visa referensprojekt och redovisa vårt kvalitets- och miljöarbete, och berätta hur vi jobbar med HMS-frågor. Konkurrensen var hård, men vi tog fram ett genomarbetat anbud och de fick bra förtroende för oss. Sånt känns bra!

Mer än maximal säkerhet

Ingen annan industri i världen är så omgärdad av säkerhetsbestämmelser som kärnkraftsanläggningar. Vid inpassering undersöks både människor och väskor noga, precis som på en flygplats. Alla transporter röntgas och söks igenom och de olika säkerhetszonerna ställer höga krav på logistik och planering. Peter Svenningsson beskriver den hårda säkerhetskulturen:

- Det är enorma säkerhetskrav och vi är ju precis intill reaktorn. Vi behöver samverka med Ringhals personal hela tiden och organisera oss på ett lite annat sätt. Det som är relativt lätt och självklart på ett vanligt bygge är utmanande här, till och med något så enkelt som hur man hanterar och lyfter byggmaterial. Vi har en person som enbart jobbar med säkerhetsklassade material. Den tuffa tidplanen är också en faktor. Då är det ännu viktigare att vi har koll på allt.

Samverkansmodell med involvering

Som alla våra projekt är involvering en grundbult och i Ringhalsprojektet introducerade vi vår samverkansmodell för Vattenfall. Alla parter har ett öppet samarbete med insyn i projektekonomin och vi sätter också betyg på varandra inom olika områden. Det hjälper oss att hitta det som behöver förbättras. Anders Bjelkenfors, som är projektledare på Ringhals, säger att det är en väldigt lämplig form för en sådan här komplicerad entreprenad.

Det var till viss del en ny erfarenhet för oss att jobba så tätt med en entreprenör, men egentligen har det inte med entreprenadformen att göra. Det handlar om tillit och förtroende, och det behöver byggas upp. I det här projektet är vi öppna mot varandra.

Fakta om Ringhals

Ringhals är norra Europas största kraftstation och de fyra reaktorerna står idag för ungefär en femtedel av Sveriges elproduktion. Inom de närmaste åren ska Ringhals 1 och 2 tas ur drift, men de återstående två reaktorerna kommer att fortsätta att producera el i många år till. Det är en av anledningarna till at Vattenfall har investerat 900 miljoner kronor i så kallad OBH, oberoende härdkylning.

OBH har diskuterats länge inom kärnkraftsindustrin och redan innan katastrofen i Fukushima inträffade 2011, var Strålsäkerhetsmyndigheten på väg att ställa krav på förhöjd säkerhet. Katastrofen i Japan aktualiserade frågan och Vattenfall blev beordrade att bygga ett oberoende system.

Helt självförsörjande

Anläggningen ska, förutom naturkatastrofer och isstormar, också klara jordbävningar av en magnitud som statistiskt sätt bara kan inträffa en gång på en miljon år.

- Det är inte speciellt sannolikt, säger Anders Bjelkenfors, speciellt inte i vår del av världen, men säkerhet är det viktigaste vi har.

Det finns redan kylning och dieselgeneratorer som reservkraft om det värsta skulle hända, men nu går man ett steg längre. OBH är utformat för att kunna hantera härdkylning om det inte finns någon el, eller om man inte får upp något vatten från havet. Anläggningen är alltså helt självförsörjande på el och vatten. Om olyckan är framme och reaktorerna inte själva klarar att kyla reaktorhärden, så pumpas vattnet in och kyler härden.