Bild på ett samhälle vid en fjord, vy ovanifrån

Så ska vi ta täten för hållbarhet

Vi vill bidra till ett grönt skifte av byggbranschen och en bättre framtid för kommande generationer. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 50% till 2030 och netto noll innan 2045.

Bild på Catharina Bjerke

Att ta täten för hållbarhet är en utmaning som vi bara kan lyckas med genom engagerade medarbetare och goda samarbeten med kunder, leverantörer och partners. Det menar Catharina Bjerke, Ansvarig för hållbarhet på Veidekke ASA.

En del av vår långsiktiga strategi

Miljö och hållbarhet har under de senaste åren blivit en självklar del av vårt arbete på Veidekke. Frågan har gått från ett intresse bland enskilda medarbetare till att bli en del av vår långsiktiga strategi.

Det är också en av samhällets stora megatrender utöver globalisering, digitalisering och urbanisering och det gäller inte bara att hänga med i svängarna, utan att ligga i framkant. hållbarhetsutveckling.

Jag ser hållbarhet som vår viktigaste fråga. Vi har gjort mycket bra saker redan men vi behöver göra mer för att driva förändring och nå våra mål. Eldsjälar kan inte dra hela lasset.

Involvering är nyckeln

Koncernens mål är att vara en ledande aktör för hållbarhet i branschen och att kraftigt reducera klimatutsläppen. Catharina menar att strategin för 2025 kommer att präglas av möjligheter i hållbarhetsutvecklingen. Involvering är nyckeln som ska få med sig kunder, leverantörer och partners på resan.

– Vi måste involvera kunden på alla nivåer och ställa frågor om hur vi tillsammans kan minska klimatavtrycket så mycket som möjligt. Vi måste vara nyfikna och våga ställa frågor utan att veta svaren, säger Catharina.

Hållbarhet är vägen till lönsamhet

För att klara målen och bidra till klimatomställningen måste mycket hända på kort tid. Därför har vi på Veidekke anslutit oss till FN:s 17 hållbarhetsmål och prioriterat fem områden: god utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bekämpa klimatförändringarna och fredliga och inkluderande samhällen.

– Vi gör det här för att kommande generationer ska få samma möjligheter som vi. Men hållbarhet blir också vägen till lönsamhet. Vi ser att allt fler kunder efterfrågar hållbarhet och det är en chans för oss att ta den positionen samtidigt som vi hjälper våra kunder i deras utmaningar, säger Catharina.

Fossilfria byggarbetsplatser, hållbara materialval, cirkuläritet och återbruk är bara några exempel på redan pågående satsningar. Från och med 2021 har koncernen även brutit ned klimatmålen på varje affärsområde för att de enkelt ska kunna följas upp med konkreta åtgärder.

– Där behöver vi räkna in att vi ska vara klimatneutrala till 2045, påpekar Catharina som menar att det finns mycket att göra på kort sikt, men även längre fram.

Innovation och mångfald

För att hitta framtidens lösningar ska vi se över hela kedjan och jobba tätt tillsammans med innovation. Utvecklingen kommer att gå snabbt. För bara ett år sedan talades det om 2030, nu har horisonten kommit närmare. Vi och våra kunder pratar om vad som sker inom loppet av ett par år. Hållbarhet blir en hygienfaktor på samma sätt som vi måste undvika skador och bara arbeta med kunder och leverantörer som bidrar till ett seriöst arbetsliv.

Etik, säkerhet och hållbarhet står i fokus och vi kommer inte att jobba med de som inte har samma mål som vi. Det kommer att göra skillnad, avslutar Catharina.