Drönarbild över förbifart Stockholm

”Säkerheten måste alltid gå först”

Bygga broar över fyrspårig järnväg. Tunnelbanetunnlar i jorden precis under bygget. En placering där Sveriges mest trafikerade motorvägar möts. Och tusentals boende i områdena intill. Det är bara några av utmaningarna som vårt projekt Hjulsta Södra måste hantera. Dessutom utan att kompromissa om säkerheten under tiden. Hur går det till?

Bild på Roar Tverå, projektchef Veidekke.

Roar Tverå, projektchef från Veidekke.

En del av Förbifarten

Hjulsta Södra är en del av Förbifart Stockholm, Trafikverkets jätteprojekt för att binda ihop norra och södra Stockholm. Här har vi på Veidekke, i joint venture med Implenia, fått förtroendet att skapa 1,5 kilometer ny motorväg i obruten terräng, just där E4 och E18 möts. I projektet ingår förutom de två huvudbroarna över Mälarbanan och E18, även flera mindre broar och tunnlar.

Hur jobbar man för att ett så stort och komplext projekt ska klara sig utan allvarliga säkerhetsincidenter? Vi har fått en pratstund med de två norrmän som leder projektet; Svend Amland, biträdande projektchef och Implenias representant i projektet, och Roar Tverå, projektchef från Veidekke.

Risk alltid med i tänket

– Vi har jobbat med säkerheten från dag ett. Redan från början var vi noga med att utbilda kring de olika kraven i projektet och verkligen få alla att förstå att ”nu är vi i ett speciellt område med särskilda risker.” Statistiken har hittills visat att vi gör det bra och vi gör det tillsammans. Jag är särskilt imponerad av Veidekkes arbetsledning som till stor del tillhör en ny generation där risk alltid finns med i tänket, säger Svend Amland.

Utan allvarliga tillbud

Just gemensamma värderingar och en vi-känsla tror också Roar Tverå på Veidekke har bidragit till att projektet hittills klarat sig utan allvarliga tillbud.

– Det är tydligt att säkerheten är lika prioriterad för båda parter i vår joint venture. Den måste alltid gå först. Andra nycklar till att lyckas är att ha en synlig ledning och att ingen någonsin går förbi utan att säga till om de upptäcker säkerhetsavvikelser. Och så funkar det verkligen hos oss.

Stormöten för arbetsplanering

Det är inte bara ledningen som är engagerad i säkerhetsarbetet. Involverade yrkesarbetare, maskinförare och underleverantörer är en annan kritisk framgångsfaktor. Dagsplanering i stormöte med gemensam riskbedömning och visualisering av aktuella arbetsmoment är därför vardag i projektet. Det leder till både risk- och kvalitetsvinster.

– Det är superviktigt att vi gör det som är planerat. Vissa moment måste exempelvis utföras just det fåtal gånger om året då det är trafikfritt på järnvägen. Då går det inte att improvisera, menar Svend Amland

Efter mer än 40 år i branschen kan jag konstatera att arbetsmiljön och riskmedvetenheten 2022 är avsevärt mycket bättre än när jag startade. Men allting kan förstås bli ännu bättre, så vi måste låta säkerheten få fortsätta komma i första hand.
Svend Amland, Implenia.
Foto av Svend Amland.

Svend Amland, biträdande projektchef och Implenias representant i projektet.

Hög risk

Förutom tåg är arbete på hög höjd, tunga maskiner, sprängningar och arbete över och nära den hårt trafikerade E18 andra typiska risker vid Hjulsta Södra. Särskilt under åren 2018 till 2020 genomförde projektet faser med hög risk. Och det är också ofta i början av projekt som säkerhetsarbetet måste få ta extra stor plats. Projektet går nu mot slutspurten, där främst markarbeten återstår. Många yrkesarbetare har varit med i flera år och med kontinuitet sätter sig rutiner också kring säkerhet.

– Kunskaper och medvetenhet går inte att överskatta. Vi har märkt att det finns skillnader i säkerhetskultur mellan olika länder och det adresserar vi genom att våga prata om det. Vad händer till exempel om någon bryter mot reglerna? förklarar Roar Tverå.

Han klargör att konsekvenskedjan vid regelbrott kan handla om flera olika åtgärder, så som information, upplärning, tillsägelse, bortvisning från arbetsplatsen eller vite till företag.

Nolltolerans mot alkohol

Han berättar att alkohol tidigare varit ett problem i projektet. Alkohol- och drogpolicyn gör det möjligt att testa alla. Täta kontroller med egen alkoholmätare och nolltolerans mot avsteg gjorde att situationen numera är under kontroll.

– Det fungerar och är uppskattat av medarbetarna. Jag skulle säga att 99 procent gillar det. Ingen vill jobba med en full kollega, särskilt inte i en verksamhet där det finns risker, säger Roar Tverå. Att investera i en alkoholmätare är en billig försäkring.

HMS-initiativ

Vi på Veidekke har länge lagt särskilt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) genom flera olika initiativ. Veidekkes HMS-mål är noll allvarliga skador och en årlig reduktion av alla skador med 20 procent. Grunden för HMS-kulturen med systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete kommer från början från England och USA men har över tid anpassats till Skandinavien. I det löpande HMS-arbetet i projektet Hjulsta Södra ingår exempelvis:

  • Dagliga riskgenomgångar, där tolk används vid behov för att överbrygga språkbarriärer
  • Skyddsrundor – beställaren Trafikverket deltar i våra skyddsrundor i projektet varje vecka.
  • Obligatoriska säkerhetsutbildningar, också de tillgängliga på flera språk
  • HMS-veckan - ett årligt återkommande initiativ från Veidekke där övningar och fortbildning får ta plats. I en joint venture blir det dubbla säkerhetsveckor, eftersom Implenia har sin egen “Safety Week”.
  • Sammanhållna team - underleverantörer från andra länder kommer med sin egen teamledare som är observant på att alla mår bra och fungerar på arbetsplatsen

Fortsatt fokus

– Efter mer än 40 år i branschen kan jag konstatera att arbetsmiljön och riskmedvetenheten 2022 är avsevärt mycket bättre än när jag startade. Men allting kan förstås bli ännu bättre, så vi måste låta säkerheten få fortsätta komma i första hand, avslutar Svend Amland på joint venture-partnern Implenia.