Sergels torg med människor i förgrunden

Samarbete i fokus när ett nytt spännande city växer fram

Mitt i Stockholms city har det anrika gamla bankpalatset från 60-talet förvandlats till Sergelhuset. Tre huskroppar med ett starkt miljötänkande och ett perfekt läge.

Sergels torg med byggkranar

Sergelhuset i Stockholm city.

Om- och tillbyggnad på 80 000 kvadratmeter

Sergelhuset är en av de mest centralt belägna fastigheterna i Stockholm och representerar en del av 1960-talets ombildning av cityområdet. Vi har varit delaktiga i om- och tillbyggnadsprojektet på cirka 80 000 kvadratmeter tillsammans med flera andra entreprenörer.

Vårt ansvarsområde har varit det så kallade S-huset från plan 7 till våning 15, inklusive tre helt nya plan och 17 400 kvadratmeter kontorsanpassning. Totalentreprenaden omfattar projektering, rivning och utförande av mark-, byggnads- och installationsarbeten.

Totalentreprenad

Totalentreprenaden omfattar:

  • Projektering
  • Rivning
  • Markarbeten
  • Byggnadsarbeten
  • Installationsarbeten

Framgångsrik samverkansentreprenad

Ett så här stort, långt och komplext projekt med flera aktörer involverade är självklart en utmaning. Entreprenörerna har alla olika kontrakt och förutsättningar som ska synkas. Dessutom är det väldigt många människor involverade. Vasakronan har varit 20 personer på beställarsidan, fördelade på fem projekt.

Samarbete måste fungera både dem emellan och med entreprenadsidan som bestått av cirka 100 tjänstemän. De har i sin tur upp mot 700 yrkesarbetare under sig som måste förstå vad och hur saker ska göras. Vasakronan har lagt en stor del av samordningen på entreprenörerna, men naturligtvis haft avgörandet när det funnits delade meningar om ansvarsfördelningen.

Hur man lyckas med samarbetet

Hur lyckas man då med samarbetet i ett så här komplext projekt som varar i flera år?

– Det handlar om att skapa förståelse för varandras situation. Och att lita på varandra och att vara transparanta. Dessutom måste man ha roligt ihop även om professionaliteten aldrig får glömmas bort. Det kan lätt bildas ett misstroende mellan entreprenörerna, men det har vi varit väldigt förskonade från i detta projekt, menar Jon Rönnerblad, tf Arbetschef på Veidekke.

Fokus på framåtdrift

Det gäller att kunna samarbeta inte bara när det går bra utan också när det går dåligt. Därför har alla parter vinnlagt sig om att undvika hierarkier och i stället fokusera på det som driver projektet framåt och hitta lösningar utan att behöva extern samverkanshjälp.

– Vi har alltid kunnat sätta oss ner med Vasakronan och räta ut problemen när något har uppstått, menar Jon.

Samarbetet med Veidekke har fungerat väldigt bra. Det är en samverkansentreprenad där Veidekke har haft en viktig roll att skapa dialog med alla parter. Och det tycker jag de har gjort på ett väldigt bra sätt.
Camilo Bossi, projektchef på Vasakronan
Höghus med glasfönster fotograferat nerifrån upp mot himlen

Laganda på topp

Projektet har pågått i många år och det har för Veidekkes del naturligt inneburit att några av medarbetarna kommit och gått under resans gång. Men Camilo Bossi på Vasakronan menar att det skötts på ett bra sätt.

– Lagandan har alltid behållits och alla har gjort sitt yttersta för att se till projektets bästa i alla lägen.

Miljö och hållbarhet en röd tråd

En röd tråd i projektet har varit miljö och hållbarhet. Stommen i huset behölls och återanvändes. Stenfasaden från 60-talet plockades ner, tvättades och sattes upp igen. En mängd åtgärder gjordes också för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum.

Årets LEED-byggnad

Till exempel byggvarubedömning vid materialval, smarta energival och användandet av regnvatten för spolning av toaletter. Något som också bidragit till att Sergelhuset vunnit utmärkelsen Årets LEED-byggnad i Sweden Green Building Awards. 

Förnyat city

– Det har varit ett jättekul projekt, stort och häftigt och en spännande resa under flera år. Det har absolut varit utmaningar och vi har fått kämpa ibland, men det har känts extremt bra i samarbetet med Vasakronan som gjort ett fantastiskt bra jobb med samverkan mellan oss entreprenörer, avslutar Jon Rönnerblad på Veidekke.

Hela området, särskilt mot Malmskillnadsgatan, har blivit rejält förnyat och city har fått en ny glans och attraktionskraft. Och känslan är att alla inblandade känner sig mycket nöjda med Sergelhus-projektet.

Kontakta oss