En tjej i varselkläder står leende med två kollegor i bakgrunden.

Vi satsar på lärlingar – trots tuffare tider

Gymnasister och vuxenlärlingar är båda viktiga för att säkerställa våra framtida resurs- och kompetensbehov för oss. Vi vill ge fler människor, oavsett kön eller etniskt ursprung, en möjlighet in i vår bransch. Det kommer att stärka vår position som entreprenör.

Foto av en föreläsare med kursdeltagare vid bord runtom.

Handledarutbildning för Veidekkeanställda som ska leda lärlingar på vägen mot en framtid som yrkesarbetare.

Egna yrkesarbetare en förutsättning

– Det är en viktig satsning, både för Veidekke, men också för branschens utveckling i Sverige, konstaterar Fredrik Brunn, HR-chef och ansvarig för lärlingssatsningen på Veidekke. Vi ser att färre söker till bygg- och anläggningsprogrammet, särskilt nu när konjunkturen blir sämre. Samtidigt är egna yrkesarbetare en viktig förutsättning för vår produktion. Då måste vi jobba för att hitta rätt personer!

Både gymnasie- och vuxenlärlingar

Målet är att årligen öka antalet elever och lärlingar, vilket innebär att det vid varje tillfälle finns uppåt 20 procent elever och lärlingar bland våra hantverkare på Veidekke. Det handlar både om traditionella gymnasielärlingar, som har gjort en framgångsrik praktik på Veidekke som elever under utbildningen, och om vuxenlärlingar. 

Investerar i bristyrken

– Vi satsar på att själva lära upp lämpliga personer utan tidigare bakgrund inom bygg och anläggning. Det gäller särskilt bristyrken som betongarbetare, grundläggare, ställningsarbetare, pål- & borrmaskinister, berg- och tunnelarbetare, väg- och anläggningsarbetare, där det till stor del saknas gymnasieutbildningar, berättar Fredrik Brunn.

Värderingsdrivet

För Veidekke är de personliga egenskaperna hos de blivande medarbetarna minst lika viktiga som kompetensen. Fredrik Brunn förklarar:

– Vi vill ha rätt personer med en ansvarsfull inställning. De ska dessutom kunna skriva under på våra värderingar, eftersom de är grunden för hur vi förhåller oss till varandra och till världen utanför. Då finns alla möjligheter att utvecklas inom företaget. Vi har både platschefer och regionchefer som en gång började som lärlingar.

Foto av en kvinna i profil

Maria Hernroth, arbetsmiljöexpert från Svensk byggtjänst, leder handledarutbildningen på Veidekke.

Ny handledarutbildning

Genom att delta i skarpa projekt färdigutbildas eleverna och lärlingarna till yrkesarbetare inom sitt specialområde samtidigt som de formas i Veidekkes arbetssätt. Den idealiska fördelningen är en lärling per sex till åtta hantverkare. Handledarna spelar en stor roll för att lyckas med lärlingssatsningen. Därför har Veidekke lanserat en tvådagars handledarutbildning i nytappning där de rustas för uppdraget.

Motivation en nyckel

Maria Hernroth, arbetsmiljöexpert från Svensk byggtjänst, som har lång erfarenhet av just handledarutbildningar, håller i kursen.

– Hur förmedlar jag det här viktiga yrket till nästa generation på ett så bra sätt som möjligt? Framförallt handlar det om hur handledarna får lärlingarna motiverade och engagerade. För mig är det en hjärtefråga att hjälpa företag investera i unga medarbetare genom att ge handledarna de rätta verktygen, säger hon.

Vill se människor växa

Vid första utbildningstillfället i Solna i december var Elias Forsman, träarbetare Veidekke Bygg en av deltagarna:

– Anledningen för mig att bli handledare är att jag får möjlighet att påverka framtida kollegor och vår framtida bransch. Det är som en försäkring för att vi ska hålla en bra standard och ha bra villkor. Men framförallt är det kul att se folk växa!

Helhetsgrepp för framtiden

Satsningen på lärlingar samlas under vinjetten ”Veidekke Vekst”. Här tar Veidekkes specialister inom exempelvis kompensutveckling, HR och fackliga frågor ett helhetsgrepp om alla aspekter av att vara lärling – allt från omhändertagande och lärlingsträffar till avtal och utvecklingsplaner. Tanken är att lärlingsprogrammet ska utformas mer som ett klassiskt traineeprogram - men för yrkesarbetare.

– Duktiga hantverkare kommer alltid behövas, även när vi kan ta hjälp av teknik på många områden, så det är superviktigt att satsa på våra framtida medarbetare, avslutar Fredrik Brunn