Veidekke Industri

Vår industriverksamhet inkluderar asfaltproduktion, beläggning, ballast, återvinning, det vill säga jord-, bergmaterial och asfalt. Dessutom hanterar vi transporter och entreprenadservice.

En del av Hakungekrossen.