header

Våra anläggningar

Vår verksamhet och våra anläggningar finns utspridda runt om i Sverige för att möta dig och dina behov.

Foto på ett asfaltverk med himmel i bakgrunden.

Vi bedriver verksamhet i östra Sverige vid sex fasta anläggningar, Björklinge (Uppsala), Nibble (Upplands Väsby), Stäket (Kungsängen), Gillinge (Vallentuna), Hakunge (Österåker) och Snebro (Nykvarn).

I Göteborgsregionen erbjuder vi genom en fast anläggning i Landvetter både täkt och schakthantering.

I södra Sverige erbjuds tjänster inom asfaltområdet via vår anläggning i Norra Rörum.

Östra Sverige

Björklingeanläggningen

Tensta Forsa 180, 743 93 Vattholma (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

En bergtäkt med stor potential belägen precis bredvid E4 ca 2 mil norr om Uppsala. Certifierad ballast till anläggningsändamål samt för asfalt- och betongtillverkning finns att tillgå i täkten.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
 • Schaktmassemottagning (även blöta och KM-klassade schaktmassor)
 • Mottagning av asfalt, stubb, ris och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-13.00

Björklingeanläggningen följer Sevesolagstiftningen.

Almnäsanläggningen

Södertälje Tveta-Valsta 4:1 (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

Återvinningsanläggning med ett mycket fördelaktigt geografiskt läge precis bredvid Trafikplats Almnäs vid E20 och centrala Södertälje. Vi har goda möjligheter att ta emot entreprenadberg och schaktmassor för återvinning samt erbjuder ett brett sortiment av ballast och jordprodukter.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)

Öppettider

Måndag-torsdag 06.30-16.00 

Fredag 06.30-13.00

Personalen har rast mellan 09.00-09.30 och 13.00-13.30, då är anläggningen stängd.

Gillingekrossen

Gillinge 10, 180 60 Vallentuna (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00 (Gillingekrossen)

Tillverkning och försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder och även utläggning. Certifierad ballast till anläggningsändamål samt för asfalt- och betongtillverkning finns att tillgå i täkten. Asfaltverket är strategiskt placeras i Gillingekrossen i nordöstra Stockholm.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
 • Asfalt (verk och utläggning)
 • Schaktmassemottagning (även blöta)
 • Mottagning av asfalt och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00
Fredag 06.00-15.00

För senaste info från Gillingekrossen, besök vår Facebooksida

Fakturaunderlag för Gillingekrossen

Gillingekrossen följer Sevesolagstiftningen

Hakungekrossen

Krossvägen 10, 186 97 Brottby (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

Härifrån levereras vårt bergmaterial efter att det har krossats till olika fraktioner. Vi tillverkar också anläggnings- och trädgårdsjord här.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
 • Schaktmassemottagning (även blöta)

Öppettider för kontokund

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-15.00

Hämta själv - för privatkund

På Hakungekrossen kan du med släpkärra hämta bergkross, sand, grus och jord genom självbetjäning. Betalning sker via SWISH. Följ skyltad anvisning.

Tisdag, onsdag och torsdag 13.00-17.00

Fakturaunderlag för Hakungekrossen

Hakungekrossen följer Sevesolagstiftningen.

Nibbleanläggningen

Vallentunavägen 113, 194 92 Upplands Väsby (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

Vi tar emot entreprenadberg från tunnelprojekt och liknande samt mottagning av schaktmassor för återvinning. Vi förfogar över ca 40 ha, vilket borgar för en god lagringskapacitet. Här erbjuder vi ett brett sortiment av ballast och jordprodukter.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
 • Schaktmassemottagning (även blöta)
 • Mottagning av asfalt, stubb, betong och entreprenadberg

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-15.00

Snebroanläggningen

Borrvägen 1, 155 93 Nykvarn (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

Från och med 1/2 2023 är Snebro stängt för den dagliga verksamheten och kommer endast ha öppet för projekt. Vi hänvisar våra kunder till vår nya anläggning i Almnäs mellan Nykvarn och Södertälje.

Stäketanläggningen

176 76 Järfälla, Sverige (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 8 544 104 00

Återvinningsanläggning med ett mycket fördelaktigt geografiskt läge precis bredvid E18. Vi har goda möjligheter att ta emot entreprenadberg och schaktmassor för återvinning samt erbjuder ett brett sortiment av ballast och jordprodukter.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
 • Schaktmassemottagning (även blöta)
 • Mottagning av asfalt, betong och entreprenadberg

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00

Fredag 06.00-15.00

Göteborgsregionen

Landvetterkrossen

Bergtäktsvägen 10, 438 92 Härryda (google maps)
E-post: landvetterkrossen@veidekke.se
Telefon: tel:+46 31 881 188

Täkt- och tippverksamhet samt jord- och asfaltstillverkning i Göteborgsregionen.

Produkter

 • Bergmaterial
 • ÅV-material
 • Jord
 • Schaktmassemottagning
 • Asfalt (verk och utläggning)

Öppettider

Måndag-torsdag 06.30-15.45

Fredag 06.30-14.30

För senaste info från Landvetterkrossen,
besök vår Facebooksida

Landvetterkrossen följer Sevesolagstiftningen.

Snåkeredtäkten

Härrydavägen 50, 438 91 Härryda (google maps)
E-post: landvetterkrossen@veidekke.se
Telefon: tel:+46 31 881 188

Naturgrustäkt med centralt läge i anslutning till Landvetter, här erbjuder vi goda möjligheter till mottagning av schakt.

Produkter

 • Naturgrus
 • Schaktmassemottagning

Södra Sverige

Norra Rörum asfaltverk

Norra Rörum, 243 92 Höör (google maps)
E-post: info.industri@veidekke.se
Telefon: tel:+46 31 881 188

Verket är beläget i Norra Rörum i Höörs kommun, varifrån vi når hela Skåne snabbt och effektivt. Anläggningen producerar alla sorters asfaltsmassa med en kapacitet på ca 220 ton i timmen. Anläggningen är helt innesluten för att vara dammfri och minimera asfaltslukt. Självklart klarar det dagens och morgondagens miljökrav då den är bland de modernaste i norden.

Produkter

 • Asfaltverk
 • Utläggning

Öppettider

Måndag-fredag 5.30–15.00

Kontakta oss