Prislistor

Här hittar du våra prislistor för nedladdning.

Kross-anläggning

Prislista företag

Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäket, Björklinge och Snebro.

Material för avhämtning och avlämning

Material i storsäck (500 kg / 1 ton)


Landvetter

Material för avhämtning och avlämning

Hasselforsjord


Prislista privatperson och kärror

Björklinge

Mineraljord, anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Snebro

Anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Gillinge, Nibble och Stäket

Material i storsäck (500 kg / 1 ton)

Hakunge

Mineraljord, anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Material i storsäck (500 kg / 1 ton)

Avfallsblankett

Denna blankett ska vara godkänd av anläggningspersonal innan införsel av avfall. Du behöver skicka in den minst tre dagar innan planerad införsel för att vara säker på att ska hinna hantera den och ge dig ett besked. Avfallsblankett för samtliga anläggningar

Kontakta oss