header

Prislistor

Här hittar du våra prislistor för nedladdning.

Kross-anläggning

Konsumentprislista

Hakunge, Gillinge, Nibble, Stäket, Björklinge, Almnäs och Snebro

Material för avhämtning och avlämning

Landvetter

Material för avhämtning och avlämning

Hasselforsjord

Prislista storsäck

Material i storsäck (400 lit / 800 lit)

Prislista släpkärra

Björklinge

Mineraljord, anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Snebro

Anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Nibble

Anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Hakunge

Mineraljord, anläggningsjord, rabattjord och trädgårdsjord

Avfallsblankett

Denna blankett ska vara godkänd av anläggningspersonal innan införsel av avfall. Du behöver skicka in den minst tre dagar innan planerad införsel för att vara säker på att ska hinna hantera den och ge dig ett besked. Avfallsblankett för samtliga anläggningar

Kontakta oss