Sevesoanläggningar

I Sverige gäller Sevesolagstiftningen för anläggningar som hanterar farliga ämnen eller kemikalier (vid en viss samtida lagringsmängd).

Hakungekrossen.

På våra bergtäkter hanterar vi just innan varje sprängning sådana volymer (sprängmedel) att vi är skyldig att ha anmält detta och anläggningar för det. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och tanken är att allmänheten skall kunna få information om vad de skall göra om en kemikalieolycka eller brand uppstår på en av dessa ”farliga anläggningar”.

För Veidekke gäller detta fyra av våra större bergtäkter: Björklingeanläggningen, Hakungekrossen, Gillingekrossen och Landvetterkrossen.

Läs mer under respektive bergtäkt för mer information.