Medarbetare på Veidekke i varseljacka, hjälm och skyddsglasögon.

”Människor som får utvecklas fortsätter att växa.”

För att trivas på en arbetsplats under många år, krävs det goda möjligheter att få utvecklas och prova på nya områden. Just det har gjort att Tomas Karlsson, nybliven arbetschef för tunnelverksamheten med bas i Stockholm och Mälardalen, valt att fortsätta karriären inom Veidekke sedan 2008.

Medarbetare på Veidekke i varseljacka, hjälm och skyddsglasögon med tunnelmaskin i bakgrunden.

Tomas Karlsson, arbetschef för Veidekkes tunnelverksamhet.

Tomas har precis kommit tillbaka till en ny position efter sin föräldraledighet. När han lämnade vid årsskiftet gjorde han det som kalkylchef inom anläggning och nu axlar han alltså rollen som arbetschef för en ny verksamhet inom Veidekke.  

Med omkring 70 personer direkt under sig, handlar jobbet om att leda och utveckla gruppen samtidigt som verksamheten ska bedrivas mot uppsatta mål. Att få komma ut och prata med medarbetarna, se vad om sker i projekten och höra om hur de löser problem, driver Tomas i arbetet. 

– Varje gång jag åker ut till ett projekt får jag en aha-upplevelse. Det allra viktigaste är att se till att alla trivs och presterar bra i projekten, för det är nämligen omöjligt att nå ett bra resultat på egen hand. 

Växla fokus snabbt 

Som arbetschef växlar arbetsuppgifterna mellan kortsiktiga och långsiktiga uppgifter. Det är också här den stora utmaningen finns: det är lätt att fastna i det dagliga samtidigt som det är viktigt att kunna lyfta blicken för att se till att nya projekt kommer in. 

– Det gäller att kunna växla fokus snabbt. För mig är nyckeln att avsätta tid i kalendern för att hinna med att tänka på det strategiska arbetet, som exempelvis vad arbetsgruppen ska göra på fem års sikt. 

Maskin som arbetar i en mörk tunnel.

Veidekke är ledande inom tunneldrivning i Skandinavien.

Rätt värderingar viktigt 

Sommaren 2008 satte Tomas för första gången foten på Veidekke. Initialt skulle han jobba med ett projekt som dock kom att läggas ned, och startade i stället inom kalkyl. Därifrån gick han så småningom vidare till att arbeta som entreprenadingenjör, kalkylchef inom tunnelverksamheten och som projektledare för stora projekt i anbudsskedet innan rollen som kalkylchef på anläggning.  

Vad har fått Tomas att stanna så länge inom Veidekke? Ja, det har många frågat honom under åren. 

– Då brukar jag svara: Varför byta arbetsgivare när jag får utvecklas som jag vill? Nu är jag inne på min sjätte roll här och jag ser fortfarande nya möjligheter.  

Just värderingarna inom Veidekke är något som Tomas uppskattar och som han menar är mer än bara ”fina ord på väggarna”. För trots att Veidekke är ett stort bolag är det högt i tak och en ständigt pågående dialog mellan de olika yrkesgrupperna. Professionalitet kombinerat med engagemang, lyhördhet och entusiasm, kort sagt. 

Närbild av en man vid ett skrivbord.

Tomas är jag inne på sin sjätte roll på Veidekke och ser fortfarande nya möjligheter.

Ständig utveckling pågår 

Finns det något på karriärsresan inom Veidekke som sticker ut lite extra? Ja, bytet från tunnelverksamhet till anläggning. 

– Det var inom tunnel jag hade min kärnkompetens. När jag blev kalkylchef inom anläggning kunde jag mindre om betong och mark än mina medarbetare. Det var lite läskigt, men jag löste det genom att öka ansvaret för alla i gruppen och vi alla utvecklades enormt.  

Tomas tar med sig utvecklingstänket in i sin nya roll. 

– Nu planerar jag att fortsätta arbeta för ett större ansvarstagande hos mina medarbetare eftersom jag tror att det är positivt för deras utveckling. Alla kan fortsätta utvecklas, det gäller bara att ge dem rätt förutsättningar för att kunna växa.