Hills Villastad, Mölndal

Ett helt nytt bostadsområde med över 400 hem växer upp strax söder om Mölndal. Vi på Veidekke har varit med från start och uppdraget sträcker sig hela vägen från råmark till färdigt projekt.

Grå småhus på rad i Hills Villastad, Mölndal

Kund

Hills Villastad KB

Tidsram

2016 - 2022

Plats

Mölndal

Omfattning

430 hem

Projekttyp

Bygg - Bostäder

Kontraktsform

Totalentreprenad/ involveringsentrepenad

Värde

950 MSEK

Vackra omgivningar

Tillsammans med beställaren, konsortiet Hills Villastad KB, där Nordr och Hills Fastigheter AB ingår, har vi utvecklat den nya stadsdelen.

Husen ligger inbäddade i de vackra omgivningarna och det är nära till naturupplevelser, golf och friluftsliv. Samtidigt finns storstaden Göteborg på behändigt avstånd.

Totalentreprenad

Vårt arbete med totalentreprenaden innefattar:

  • Projektering
  • Markberedning
  • Infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el
  • Byggnation
Vi har en öppen, engagerad och ärlig kommunikation och vi är stolta över vad vi utvecklar och bygger tillsammans. Veidekke har från start varit en bra och seriös samarbetspartner för Hills Villastad. Området blir så fint!
Jannice Wahlström, projektutvecklingschef, Nordr

Projektet i siffror

430 st

Hem (totalt)

140 st

Lägenheter

12,8 km

Avstånd till Göteborgs centrum

Småhus och lägenheter

Totalt kommer 430 trivsamma hem att färdigställas:

  • Villor
  • Parhus
  • Radhus
  • Flerbostadshus med 140 lägenheter
Flerbostadshus i Hills Villastad med brun fasad i tre våningar i gröna omgivningar

Hills Villastad består av både småhus och flerbostadshus, inbäddade i de vackra omgivningarna utanför Göteborg.

Hållbart med fältfabrik

Hållbara och smarta lösningar har präglat projektet. Tidigt uppfördes en fältfabrik på platsen för produktion av småhus i moduler. Här tillverkas ytterväggar med panel och inmonterade fönster, mellanbjälklag samt takelement med takstolar, glespanel, råspont och takpapp.

Att producera detta på plats leder till minskat spill och avfall liksom färre transporter. Trafiken reduceras också av att schaktmassorna används som fyllnadsmaterial inom området.

Involveringsentreprenad

Hills Villastad är en involveringsentreprenad – ett transparent arbetssätt där vi på Veidekke i nära samverkan med kunden och partners formar den bästa laguppställningen.

Hills Villastad är ett riktigt lyckat projekt med förstklassigt samarbete i alla led. Vi känner tillit till varandra och detta är ett föredömligt exempel på hur samverkan ska fungera. Tillsammans skapar vi precis det som var tanken från början; ett populärt bostadsområde nära natur och friluftsliv och med närhet till en storstad.
Christer Carlberg, arbetschef, Veidekke

 

Kontakta oss