Bostäder

Vi bygger bostäder i alla former; flerbostadshus med lägenheter, småhus, radhus och studentbostäder. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi levererar för bostäder.

Man och kvinna samtalar i ett bostadskvarter.

Så bygger vi bostäder

Som en av Sveriges största byggare av nya flerbostadshus bygger vi för människor tillsammans med människor.

Alla projekt olika. Det som förenar dem är vårt involverande arbetssätt. Med helhetskonceptet Enkelt & Greit skräddarsys bostadsprojektet helt efter din organisations förutsättningar och projektets möjligheter – från arbetsmetod till överlämnande och servicetjänster.

Hållbara bostäder

Vi har stor kunskap kring att bygga hållbart enligt en rad olika miljöcertifieringssystem. På så sätt kan vi välja det som passar kunden bäst i varje specifikt projekt.

Ett exempel är våra Svanenmärkta flerbostads­hus, som kännetecknas av höga miljökrav under hela tillverkningsprocessen; från val av råvaror till den färdiga byggnadens funktion. 

Trähus minskar klimatpåverkan

Materialval kan ha stor inverkan både på projektets totala klimatavtryck och på inomhusklimatet i den färdiga byggnaden.  

Vi har stor erfarenhet av att bygga i det enda förnyelsebara byggmaterialet – trä.

Cederhusen, ett av världens största trähusprojekt, i Hagastaden i Stockholm, har vi fått stor uppmärksamhet för.