Norra Kapellgärdet, Uppsala

I stadsdelen Kapellgärdet, strax norr om Uppsala centrum, har FFAB, Fastighetsförädlarna AB, utvecklat en ny stadsstruktur i samarbete med oss på Veidekke. Projektet är uppdelat i en bostadsrättsförening, två äldreboenden och en förskola. Tanken är att det ska vara lätt att umgås över generationerna.

Kapellgärdet, Uppsala

Kund

Fastighetsförädlarna AB (FFAB)

Tidsram

2017 - 2020

Plats

Uppsala

Omfattning

Bostäder & samhällsfastighet

Projekttyp

Bostäder - bostadsrätter

Kontraktsform

Totalentreprenad

Certifiering

Miljöbyggnad Silver (Äldreboende)

Värde

300+160 MSEK, bostäder + samhällsfastigheter

Bostadsrätter, äldreboende & förskola

Det nya kvarteret, Norra Kapellgärdet, är exklusivt, med en unik tegelfasad, platsbyggda kök, hög takhöjd och en påkostad innergård. Det omfattar:

  • Bostadsrättsförening med 158 nybyggda lägenheter
  • Två äldreboenden med 201 lägenheter
  • En förskola på cirka 500 kvm för omkring 80 barn
  • Garage

Totalentreprenad

Projektet utfördes som en totalentreprenad där vi på Veidekke var involverade i:

  • Projektering
  • Markarbete
  • Byggnation
  • Installationsarbete
  • Samordning
Projektet är det största som vi på FFAB har initierat och genomfört, med flera dimensioner vad det gäller entreprenadarbeten men också upplåtelseformer. Samarbetet med Veidekke fungerade mycket bra.
Jacob Strandberg, VD och ägare, FFAB

Nordens största vårdhem

Äldreboendena, som tillsammans utgör Nordens största vårdhem, uppfördes enligt Miljöbyggnad Silver.

Olika upplåtelseformer

Det var en utmaning att finna en balans mellan de olika upplåtelseformerna, liksom att skapa en gemenskap på innergården där alla ska ha sin egen funktion men samtidigt verka tillsammans.

Att samla livets alla skeden på ett fungerande sätt inom samma kvarter var målet. Det lyckades vi med, långt över förväntan.
Jacob Strandberg, VD och ägare, FFAB

Projektet i siffror

158 st

Bostadsrättslägenheter

500 kvm

Förskola

201 st

Lägenheter i äldreboende

Vi har byggt Nordens största vårdhem på Norra Kapellgärdet i Uppsala

Vi har byggt Nordens största vårdhem på Norra Kapellgärdet i Uppsala

Kontakta oss