Sergelhuset, Stockholm

Mitt i city har bankpalatset från 1960-talet förvandlats till Sergelhuset, med tre huskroppar i perfekt läge och tydligt miljötänkande. Det komplexa projektet genomfördes i nära samarbete med Vasakronan och flera andra entreprenörer.

Sergelhuset

Kund

Vasakronan

Tidsram

2017 - 2020

Plats

Stockholm

Omfattning

17 400 kvm

Projekttyp

Bygg. Om- och tillbyggnadsprojekt

Kontraktsform

Totalentreprenad/ involveringsentreprenad

Certifiering

Miljöcertifieringen LEED Platinum

Värde

500 MSEK

Arkitekt

Marge Arkitekter

Nya våningar

Det stora om- och tillbyggnadsprojektet av Sergelhuset omfattade cirka 80 000 kvm.

Vi på Veidekke ansvarade för det så kallade S-huset, från plan 7 till våning 15, inklusive tre helt nya plan och 17 400 kvm kontorsanpassning.

Totalentreprenad

Totalentreprenaden omfattade:

  • Projektering
  • Rivning
  • Markarbeten
  • Byggnadsarbeten
  • Installationsarbeten

Involveringsentreprenad

Ett så stort och komplext projekt, med flera aktörer, är alltid en utmaning. Vasakronan överlät en stor del av samordningen på entreprenörerna i form av en involveringsentreprenad.

Samarbetet med Veidekke fungerade väldigt bra. Detta var en involverings- eller samverkansentreprenad och tanken är att beställaren samverkar med entreprenören för projektets bästa. Veidekke hade en viktig roll med att skapa en dialog med alla parter, vilket de gjorde på ett mycket bra sätt.
Camilo Bossi, projektchef, Vasakronan

Hållbarhet i fokus

Ett starkt fokus låg på miljö och hållbarhet. Stommen i huset behölls och återanvändes. Stenfasaden från 1960-talet plockades ner, tvättades och sattes upp igen.

Årets LEED-byggnad

En rad åtgärder gjordes för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum, exempelvis byggvarubedömning vid materialval, smarta energival och användandet av regnvatten för spolning av toaletter. Detta bidrog till utmärkelsen Årets LEED-byggnad vid Sweden Green Building Awards 2020.

Sergelhuset, gavel

Sergelhuset blev Årets LEED-byggnad 2020

Projektet i siffror

1960

Kvarteret byggdes

9

Våningar

17 400

kvm

som Veidekke ansvarade för. Totalt cirka 80 000 kvm

Kontakta oss