header

Väg, järnväg och bro

Vi har en heltäckande anläggningsverksamhet där vi bygger allt från motorvägar, järnvägar, vägtunnlar, broar, trafikplatser, gång- och cykelbanor i större delen av Sverige.

Nattbild på norsk motorväg

Kompetens inom komplexa infrastrukturprojekt

Projekt inom infrastruktur, oavsett om det gäller ombyggnation av motorväg och järnväg med tillhörande tunnlar, broar och trafikplatser eller anläggning av nya gång- och cykelbanor, kräver kompetens utöver det vanliga. Vi har både erfarenheten och spetskompetensen som krävs i projekteringen och produktionen av komplicerade projekt för att genomföra lyckade projekt inom budget, med hög säkerhetsfokus samt rätt funktion och kvalitet.

Samverkan för lyckade projekt

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör. Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.

Maskinpark och metod 

Vår maskinpark är en av landets modernaste och uppfyller de högt ställda miljökrav som statliga och kommunala beställare ställer idag. Vi jobbar hela tiden med att utveckla ny teknisk utrustning och hitta nya metoder som effektiviserar processen. 

Kontakta oss