header

Vasakronan moderniserar i centrala Göteborg

Vasakronan har upphandlat Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad för att genomföra moderniseringen av kvarteret Perukmakaren i centrala Göteborg. I ett av Göteborgs bästa handelslägen kommer nya butikslokaler etableras, befintliga butiker rustas upp, ett nytt hotell etableras samt ett parkeringsdäck med plats för 500 bilar moderniseras. Projektet påbörjas i februari 2012.

Perukmakaren i centrala Göteborg

Vasakronan har upphandlat Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad för att genomföra moderniseringen av kvarteret Perukmakaren i centrala Göteborg. I ett av Göteborgs bästa handelslägen kommer nya butikslokaler etableras, befintliga butiker rustas upp, ett nytt hotell etableras samt ett parkeringsdäck med plats för 500 bilar moderniseras. Projektet påbörjas i februari 2012 och beräknas vara klart i slutet av 2014.

”Vi vill bidra till Göteborgs fortsatta utveckling inom handel och service. Det förpliktigar att vår modernisering av kvarteret Perukmakaren genomförs av en erfaren och involverande entreprenör som i sin tur ser till att projektets närmiljö påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Vi tror att Veidekke kommer att klara detta på ett bra sätt!”, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef Projekt på Vasakronan i Göteborg.

Exteriört blir förändringen påtaglig där fasaderna kommer att moderniseras och ges nya uttryck. Vasakronans höga krav inom klimat- och miljöområdet kommer att säkerställas genom att projektet klassas enligt LEED. Målet är att halvera energianvändningen i den ombyggda fastigheten.

”Att vi i samverkan med Vasakronan får modernisera kvarteret Perukmakaren känns både utmanande och stimulerande, säger Stephan Woodbridge regionchef Veidekke Entreprenad. Tillsammans ska vi tillvarata och tillföra varandra kunskaper som skapar de bästa förutsättningar för ett lyckat projekt och slutresultat.

Utöver anbudspriset har Veidekke Entreprenad utvärderats på parametrarna lämplig organisation samt hur produktionsprocessen kommer att genomföras. Ordervärdet är på ca 130 MSEK exkl. moms.


För mer information vänligen kontakta:

Magnus Tengberg, affärsområdeschef Projekt Vasakronan
Telefon: +46 31-7434211
Mail: magnus.tengberg@vasakronan.se

Stephan Woodbridge, regionchef Veidekke Entreprenad
Telefon: +46 31-505650                                                    
Mail: stephan.woodbridge@veidekke.se                           

Max Ney, kommunikationschef Veidekke i Sverige
Telefon: +46 70-4402021      
Mail: max.ney@veidekke.se


Titel Filtyp
5s2vuz8blpbx1pgnunvy9q jpg
PDF pdf