Veidekke bygger om E20 förbi Mariestad åt Trafikverket

Veidekke ska på uppdrag åt Trafikverket bygga om etappen Hindsberg–Muggebo på E20 förbi Mariestad till mötesfri väg. Projektet är en utförandeentreprenad på ca 550 MSEK och beräknas vara klart våren 2027.

E20 Hindsberg-Muggebo

I Veidekkes uppdrag ingår byggnation av drygt 5,1 km mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke, två trafikplatser med tillhörande brorenoveringar samt en trafikkontrollplats. I projektet ingår även en gångbro, en bro över Tidan, en faunaanpassad bro samt en bro för enskild väg. Sträckan ansluter i söder till E20 Götene–Mariestad och i norr till E20 förbi Mariestad, delen Muggebo-Tjos.

- Det är en viktig och högt prioriterad ombyggnad som ger ökad trafiksäkerhet och bättre kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och transporter. Vi ser fram emot att tillsammans med Veidekke få påbörja denna etapp, säger Håkan Sonesson, Projektledare på Trafikverket.

- Det känns inspirerande att få vara en del av utbyggnaden av E20 i den här regionen och det ska bli roligt komma igång. Vi ser fram emot ett gott och nära samarbete med Trafikverket i ett viktigt samhällsprojekt, säger Gustav Brandstedt, projektchef på Veidekke Anläggning SydMitt.

- Det glädjer mig att vi med detta projekt stärker vår närvaro i expansiva Skaraborg. Vi har genomfört många fina projekt med Trafikverket genom åren och jag är säker på att vi tillsammans kommer leverera ännu ett projekt som skapar värde för alla parter, säger Peter Svenningsson, regionchef på Veidekke Anläggning SydMitt.

Projektet är en av tre återstående etapper av E20-utbyggnaden som ska förbättra trafiksäkerheten, bidra till regional tillväxt och skapa bättre förutsättningar för transporter på en av Sveriges viktigaste vägar. Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för både varor och människor knyter samman landets olika regioner.

Läs mer om E20 förbi Mariestad

För mer information, vänligen kontakta:

Gustav Brandstedt, projektchef Veidekke Anläggning SydMitt, tel. +46 70 385 43 29

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydMitt, tel. +46 76 126 40 19

Titel Filtyp
E20_Hindsberg-Muggebo png