Veidekke-koncernen: Resultat för tredje kvartalet 2023

Veidekke omsatte 10,4 miljarder NOK under tredje kvartalet. Resultatet före skatt var 601 miljoner NOK. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 40,7 miljarder NOK. Resultat per aktie var 3,3 NOK.

–  Veidekke har bibehållit en stabil lönsamhet trots en ständigt mer krävande marknad och ökade både omsättning och resultat i tredje kvartalet, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Ökande räntor och fortsatt höga materialkostnader gör att kunderna är mer avvaktande och det tar längre tid att få i gång projekten. Vi har god förutsägbarhet över aktiviteterna de närmaste 12 månaderna, men förväntar att marknadsförhållanderna kommer påverka omsättningen mot slutet av 2024. Trots det finns det möjligheter även i en svagare marknad och det är vi beredda på att kunna utnyttja, säger Jimmy Bengtsson.

– Trots utmaningarna i marknaden bibehåller Veidekke en hög orderreserv med projekt av god kvalitet. Merparten av orderingången i kvartalet kommer från de privata segmenten och kan tillskrivas goda och långsiktiga kundrelationer i enheter med god lönsamhet, säger Bengtsson.

– Det är stor variation i marknaden mellan de olika geografierna och segmenten vi verkar inom. Marknadsnedgången har länge varit tydlig i det svenska bostadssegmentet och i fjärde kvartalet genomför vi därför en större organisationsanpasning som innefattar en neddragning av 60 st anställda i Sverige, säger Bengtsson.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 10,4 miljarder NOK, en ökning på 9 % jämfört med 9,6 miljarder NOK under tredje kvartalet 2022. Det var Bygg Norge, Bygg Sverige och Infrastruktur Sverige som stod för ökningen.

Den ökade aktiviteten gav ett ökat nominellt resultat för koncernen och resultat före skatt var 601 miljoner NOK, jämfört med 545 miljoner NOK under samma period föregående år. Den samlade resultatmarginalen var 5,8 %, mot 5,7 % i tredje kvartalet 2022.

Orderingången under kvartalet utgjorde 5,0 miljarder NOK, jämfört med 7,6 miljarder NOK under tredje kvartalet 2022. Vid utgången av kvartalet utgjorde orderreserven 40,7 miljarder NOK, en nedgång på 2 % från årsskiftet och 7 % från samma period föregående år. Ungefär 66 % av orderreserven kommer till omsättning i de nästa tolv månaderna.

Netto räntebärande position utgjorde 1,4 miljarder NOK vid utgången av tredje kvartalet, jämfört med 2,3 miljarder NOK för ett år sedan. Kassaflöde från operationell verksamhet hittills i år är 1,1 miljoner NOK, en ökning jämfört med 502 miljoner NOK under samma period 2022. Kassaflöde från investeringsaktiviteter utgjorde -998 miljoner NOK, jämfört med -399 miljoner NOK 2022. Balansen vid utgången av kvartalet var 18,3 miljarder NOK, jämfört med 17,6 miljarder NOK vid årsskiftet och 17,9 miljarder NOK för ett år sedan.

Samlat H1-värde (antal skador med frånvaro per miljon arbetstimmar) under tredje kvartalet var 1,7 jämfört med 3,7 under föregående kvartal och 2,4 under tredje kvartalet 2022. En allvarlig skada rapporterades under tredje kvartalet. Sjukfrånvaron under kvartalet uppgick till 5,0 %, jämfört med 4,2 under föregående kvartal och 4,6 % under tredje kvartalet 2022.

Detta pressmeddelande är informationspliktigt enligt den norska verdipapirhandelloven §5-12.

För mer information, kontakta:
Koncernchef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000

Koncerndirektör Lars Erik Lund, +47 413 31 369

CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressbilder

Prenumerera på börsmeddelanden från Veidekke

Titel Filtyp
Lopoglan1 jpg
Lopoglan-head jpg
Lopoglan-mini jpg
Lopoglans2 jpg
Q3_2023 1-1-svensk jpg