header

Veidekke rekryterar VDC-ansvarig

Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC (Virtual Design and Construction) och har flest VDC-certifierade medarbetare i Skandinavien. Vi tar också stolt åt oss äran för att ha importerat ICE (Integrated Concurrent Engineering) till Sverige. En metod som NASA använt under flera år för att kunna projektera rymdfarkoster snabbare, billigare och bättre.

Veidekke rekryterar VDC-ansvarig

För att fortsatt ha en ledande position inom VDC har Veidekke Bygg anställt Joakim Örn som ansvarig för implementering och utveckling av VDC, ICE och BIM. Joakim jobbade tidigare som VDC-ingenjör på Veidekke och är en av de första VDC-ingenjörerna som Veidekke anställde 2010.

-VDC har blivit en av våra viktigaste konkurrensfördelar och därför känns det jätteroligt att nu ha Joakim på plats för att fortsätta driva arbete med VDC framåt. Med över 50 sökande till tjänsten har Joakim visat att vi har otroligt mycket kompetens internt – detta tycker jag är extra roligt, säger Emile Hamon, chef för strategi och utveckling i Veidekke Bygg.

Veidekke siktar högt. Målet är att göra rätt från första början. Undvika fel, olyckor och problem. Och samtidigt korta produktionstiden. Därför har vi tagit inspiration av de som siktar allra högst. Redan 2007 åkte vi på vår första studieresa till Stanford University och CIFE (Center for Integrated Facility Engineering), för att få en inblick i deras forskning. Det blev startskottet för ett nära samarbete och flera gemensamma utbildningar.

- För att behålla rollen som ledande inom VDC i vår bransch och fortsatt leverera en bra produkt till våra kunder, satsar vi vidare på utveckling och anställer Joakim som VDC-ansvarig, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

VDC är en av tre bärande delar i Veidekkes involverande arbetssätt. Vi ger alla chansen att påverka sin egen arbetssituation och skapar på så sätt engagemang och ansvarstagande. För att få en effektiv och värdeskapande produktion måste vi involvera alla, från kund till medarbetare och brukare. Om alla vet vad de ska göra och hur de ska göra det, minskar vi risken för olyckor, skapar bättre flöde i processen och minskar risken för sena leveranser.

-Det känns mycket bra att Joakim tar över VDC ansvaret. Han har varit med tidigt i vår VDC-utveckling och har en gedigen kunskapsbas och erfarenhet av att arbeta med dessa frågor, säger Fredrik Wincent, tidigare VDC-ansvarig och numera arbetschef i Veidekke Bygg Stockholm.

-Det känns riktigt kul och utvecklande att jag fått förtroendet att driva VDC-frågorna inom affärsområdet. Veidekke är idag marknadsledande inom VDC och att fortsätta driva oss framåt i den utvecklingen känns mycket spännande och utmanande, säger Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke Bygg.

Joakim tillträder rollen som VDC-ansvarig vid årsskiftet.

För mer information, vänligen kontakta:

Emile Hamon, chef för strategi och utveckling Veidekke Bygg, tel. +46768 05 86 45

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke, tel. +46 761 26 40 44

Titel Filtyp
u9nwm95lynn8oucgr7qd jpg