Man som står högt upp i en byggställning.

Brinkab tar ställning för säkra, flexibla lösningar

Som en del av Veidekke, erbjuder Brinkab ställningar, väderskydd och formställningar åt våra kunder inom industri och infrastruktur. Att ha specialistkompetensen i huset ger flera fördelar: optimerade och säkra ställningar som utgör en del av vårt helhetserbjudande och förenklar för kunderna.

Foto av en en stor byggnadsställning.

Ställningarna är en viktig komponent i ett byggprojekt. Samtidigt kan de också vara i vägen för arbetet och just här kan det uppstå problem, enligt Carl Bromarker som är projektingenjör/konstruktör på Brinkab. Efter omkring ett decennium med ställningar som sin expertis vet han onekligen vad han pratar om.  

– Den stora utmaningen är att lyckas planera och bygga ställningen så att den smidigt följer byggets olika skeenden och samtidigt optimeras vad gäller ekonomi, säkerhet och hållfasthet. Och det här kan vi.

Enklare för kunden med helhetsgrepp

2012 blev Brinkab ett dotterbolag till oss för att 2020 gå samman med Veidekke. Brinkab bidrar med allt från förslag/3D-illustration till färdig ställning med bygghandling/beräkning vid behov. Utöver det, erbjuder de även med byggservice och underhåll.

Vilka fördelar finns för våra kunder? Vanligen upphandlas en ställningsentreprenör separat, men hos Veidekke finns alltså kompetensen redan på plats vilket förenklar för kunden. Brinkab kommer ofta in redan i kalkylstadiet. Optimerade ställningar är en viktig pusselbit för att projektet ska löpa smidigt både vad gäller tid och ekonomi.

Det kan exempelvis handla om en ställning som först ska användas som arbetsställning och som sedan ska byggas om för att kunna gjuta betong på, säger Carl Bromarker. Att riva och bygga nytt hade försenat bygget och blivit dyrare.

Två personer i varselkläder tittar på en ritning men en byggställning i bakgrunden.

Komplexa, tekniska lösningar

Jämfört med vanliga fasadställningar, är ställningar inom anläggning och industri mer komplexa. Utmaningarna handlar ofta om höjd, last och förankringsmöjligheter. Arbetsplatssäkerhet kopplat till ställningar är också viktigt, eftersom många av de allvarligaste olyckorna inom bygg kan härledas till fall.

Carl Bromarker ger ytterligare ett exempel:

– Inför ett underhållsarbete inom pappersindustrin byggde vi nyligen en ställning inne i en cistern. Den var hög och skulle klara av kraftig belastning samtidigt som den måste gå att röra sig i och vara ergonomisk för de som utförde arbetet.

Snabbt lösningar vid behov

En av Brinkabs styrkor handlar om att de snabbt kan få en lösning på plats, vilket blev tydligt när ett höghus i Gävle brandskadades hösten 2021. Då kunde Brinkab kvickt presentera en lösning i samverkan med huskonstruktören.

Några veckor efter branden var en ställning med väderskyddstak på plats, något som inte hade gått utan Brinkabs breda och långa erfarenhet inom planering och konstruktion av ställningar, säger Carl Bromarker.