header
Foto av en byggnadsställning med blå himmel i bakgrunden.

Tio saker du inte visste om byggnadsställningar

Ställningar är en viktig pusselbit i ett byggprojekt. Även om ställningar inte är en direkt förbisedd detalj, är de samtidigt en del av byggprojektet som inte så många tänker på. Dags att ta ställning!

Stor konstruktion av byggnadsställning.

1. Det finns flera olika sorters ställningar: rullställning, burton(rör)ställning, ramställning, modulställning, väderskydd samt stämp- eller formställning.

2. Förr i tiden var ställningarna gjorda av trä. Nu är det stål eller aluminium som gäller.

3. Guinness världsrekord i ställningsbyggnation kommer från New York 1988: med hjälp av 12 000 ställningsramar byggdes en 198 meter hög ställning med en volym på 135 900 kubikmeter.

Drönarfoto över en byggkran och stor konstruktion av byggnadsställningar.

4. Finns det särskild risk för nedfallande föremål ska ställningen förses med skyddstak.

5. Om en ställning har en viss godkänd lastklass betyder det en last som är jämnt fördelad och utbredd. Ska däremot maskiner eller vagnar med hjul – som skapar punktlaster –användas på ställningen måste detta projekteras i detalj.

6. Utmaningarna när det gäller ställningar handlar ofta om höjd, last och förankringsmöjligheter. Det gäller att planera och bygga ställningen så att den smidigt följer byggets olika skeenden och samtidigt optimeras vad gäller ekonomi, säkerhet och hållfasthet.

7. När en ställning är byggd, besiktigad och överlämnad är det beställaren som tar över ansvaret för den.

Man står högt upp i en byggnadsställning.

8. Beställaren och användaren av en ställning har skyldighet att ta reda på hur och under vilka förutsättningar den får användas. Samtidigt har de också rätt att arbeta på en korrekt monterad ställning som på ett säkert sätt möjliggör aktuellt arbete.

9. Ändringar i en ställning får endast utföras av utbildade ställningsmontörer, vilket vanligen är ställningsentreprenören som anlitats för montaget av ställningen. Behöver något justeras, gör inget själv utan kontakta i stället ställningsmontören.

10. Innan du beträder en ställning, kontrollera att den är besiktad och godkänd för användning. Var uppmärksam på och respektera eventuella avspärrningar för hela eller delar av en ställning som är under byggnation. Beträd inte dessa!