header

Ny järnvägsbro gleds på plats på Västra stambanan – bara fyra dygns tågstopp krävdes

När Veidekke ersatte den gamla plankorsningen på Västra stambanan mellan Vårgårda och Alingsås med en ny säkrare järnvägsbro behövde tågtrafiken bara stoppas i fyra dygn. Detta blev möjligt tack vare minutiös planering och täta avstämningar med både kunden Trafikverket och järnvägspersonalen.

Drönarbild över järnvägsbron Fogdegården

Säkerhetssatsning

Den nya bron med en vägport för biltrafik har byggts vid Fogdegården väster om Vårgårda för att ersätta en befintlig plankorsning. Det är en del i Trafikverkets upprustning av järnvägen och av säkerhetssatsningen kring E20 i Västra Götaland. Det gör att vägen blir mer trafiksäker, både för tågresenärer och andra trafikanter.

Veidekke har som totalentreprenör haft ansvar för projektet, som omfattar både projektering och utförande av den nya bron med tillhörande enskilda vägar. Vi på Veidekke står också för rivningen av den gamla plankorsningen.

Planering för att minska störningar

Projektet inleddes i mars 2022 och avslutas i juni 2023. Till påsken 2023 var det äntligen dags att dra den nya tågbron i betong på plats. Tidpunkten var noga vald för att orsaka så lite störningar som möjligt för både tåg- och biltrafikanter. Västra stambanan är annars mycket trafikerad eftersom den förbinder Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. Med ett tidsfönster på endast 96 timmar, då tågtrafiken kunde stoppas, var det en insats som krävde lång och noggrann planering.

– Reservplaner för alla eventuella händelser fanns, men visst kände vi ändå en viss osäkerhet i om vi verkligen hade tänkt på allt, säger Magnus Bengtsson, projektchef på Veidekke.

Samverkan kring tidplan

I tät dialog med Trafikverket och ansvariga för tågtrafiken stämdes tidsplanen av. Själva installationen av bron hade förstås föregåtts av en hel del arbete på platsen. Strax efter lunchtid på Skärtorsdagen var det så dags för det kritiska momentet. Då stoppades tågtrafiken på Västra stambanan. Maskinförare med kranar, grävmaskiner och andra anläggningsmaskiner stod beredda. 

Först togs de befintliga tågspåren bort. Sedan grävdes en öppning i banvallen.

– Det var en utmaning att hantera de befintliga kablarna i banvallen och att ta hand om schaktmassorna på ett smart sätt, så det hade vi funderat mycket på, kommentarer Magnus Bengtsson.

Arbete av högsta klass

När öppningen i banvallen väl var skapad placerades en glidbana, ett slags tillfällig räls, ut. På den sköts bron med vägporten in i öppningen mellan järnvägsspåren med hjälp av domkrafter. Meter för meter. Till sist byggdes banvallen igen kring den nya vägporten och de nya järnvägsspåren lades på plats ovanpå och knöts ihop med de gamla innan trafiken kunde släppas på igen. Totalt tog det hela mindre än fyra dygn.

– Med minutiös planering, hårt arbete och fantastiska medarbetare gick det vägen. Ett riktig klass-A-arbete, konstaterar Magnus Bengtsson.

Snabbare än beräknat

Nu rullar tågtrafiken som vanligt igen på Västra stambanan och de boende i området kan säkert och utan att behöva stanna upp passera genom vägporten under järnvägen. Ännu en del i Trafikverkets upprustning av järnvägen är avslutad.

– Allt gick som förväntat, till och med fortare än beräknat, avslutar Martin Ekdala, projektledare på Trafikverket.