Byggkranar mot natthimmel med ett stort upplöst tält på marken där arbete pågår

Många aktörer på liten yta

Det är en utmaning att bygga ett av Stockholms största garage. 36 000 kvm. 1022 parkeringsplatser. Långt. Smalt. Ett arbete som kräver betongkompetens och grundläggning utöver det vanliga.

En leende Jenny Johansson, arbetschef på Veidekke i hjälm och varselkäder

I projektet ska många olika aktörer och Stockholm stad ska samsas på en liten yta. Jenny Johansson, Veidekkes arbetschef lägger därför stort fokus på att involvera andra och samverka med beställaren, Stockholm Parkering.

Olika byggherar samsas

Lägg där till att det runtomkring byggs 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Där olika byggherrar, aktörer och Stockholm stad ska samsas på en liten yta. Välkommen till parkeringsgaraget i Hagastaden.

Logistikutmaningar

När många aktörer ska samsas på begränsad yta ställer det stora krav på att logistiken fungerar. I det här projektet måste alla materialtransporter få en slottid att komma in på byggarbetsplatsen. Jenny Johansson är arbetschef för Veidekke anläggning Öst:

– Involvering är en av Veidekkes styrkor. Vi behöver bli involverade och vi behöver involvera andra för att lyckas samverka med vår beställare, med Stockholm stad och sidoentreprenörer. Vi har haft daglig kontakt och samordningsmöten med övriga inblandade. Vårt arbete påverkar andra och andras påverkar oss.

Involvering är en av Veidekkes styrkor. Vi behöver bli involverade och vi behöver involvera andra för att lyckas samverka med vår beställare, med Stockholm stad och sidoentreprenörer. Vi har haft daglig kontakt och samordningsmöten med övriga inblandade. Vårt arbete påverkar andra och andras påverkar oss.
Jenny Johansson, Arbetschef, Veidekke Anläggning Öst
Arkitektbild med parkmiljö med gröna träd

När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak.

Involvering förenar kompetenser

Involveringen har fungerat bra även inom Veidekke, där flera delar som anläggning och grundläggning har jobbat sida vid sida.

– Nu när vi har kompetenser som grundläggning inom vårt eget hus blir ett projekt som det här enklare att planera eftersom vi kan involvera fler kompetenser i tidiga skeden, säger Jenny.

Byggnationen i full gång i garaget.

Säkerhet och arbetsmiljörisker är en nyckelfaktor i ett komplext projekt som detta, när det är full aktivitet på byggen i alla riktningar.

Fokus på hälsa och säkerhet

Veidekke kommer aldrig någonsin att riskera medarbetares hälsa. Därför blir säkerhet och arbetsmiljörisker den viktigaste kärnfrågan att lösa i ett komplext projekt som detta, när det är full aktivitet på byggen i alla riktningar.

– I det här projektet har vi haft extra fokus på hängande last och kranhantering. Vi måste samverka för att inte lyfta material över varandras arbetsområden.

Riskobservationer

Ett sätt att skapa säkrare arbetsplatser är att jobba med riskobservationer. Många olyckor kan faktiskt avvärjas redan innan de uppstått.

– Vi arbetar med att skapa en kultur där den som går förbi något som potentiellt kan bli en arbetsmiljörisk har ansvaret att stoppa arbetet och rapportera.

P-huset ska stå klart år 2022 och kommer att lösa parkeringsbehovet för cirka 2 000 lägenheter.

Vi arbetar med att skapa en kultur där den som går förbi något som potentiellt kan bli en arbetsmiljörisk har ansvaret att stoppa arbetet och rapportera.
Jenny Johansson, Arbetschef, Veidekke Anläggning Öst

Kontakta oss