Garage Hagastaden

Vi har byggt en underjordisk garageanläggning under den blivande Norra stationsparken i Stockholm åt Stockholm Parkering. Med 1 022 platser är det ett av Stockholms största P-hus.

Arkitektbild med parkmiljö med gröna träd

Kund

Stockholm Parkering

Tidsram

2018 - 2022

Plats

Stockholm

Omfattning

1022 p-platser, 36 000 kvm

Projekttyp

Infastruktur - Tunnel & bergrum

Kontraktsform

Generalentreprenad i samverkan

Värde

400 MSEK

Underjordiskt garage

Hagastaden är det nya namnet för hela Norra Stationsområdet. Fram till 2025 ska motorväg och järnväg överdäckas och det gamla industriområdet omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. Omkring 6 000 bostäder, 50 000 arbetsplatser samt handel, kultur och parkområden kommer att uppföras inom området. Stadsdelen växer fram i både Stockholm och Solna.

Det nya garaget är Stockholm Parkerings största, både till antalet parkeringsplatser och längd med 1 022 platser och 550 meter. Det kommer att lösa parkeringsbehovet för cirka 2 000 lägenheter i den nya stadsdelen.

I projektet användes en komplex armering där vi tillsammans med kunden
kom fram till alternativa lösningar under projektets gång som sparade både
tid och pengar. Vi tog också fram en lösning för form, vilket underlättade formsättningen av östra garagets takbjälklag.

P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten.
Christian Rockberger, VD, Stockholm Parkering

Projektet i siffror

36 000 kvm

Yta

1 022 st

P-platser

550 m

Längd

P-huset blir Stockholm Parkerings längsta garage

 

Kontakta oss