Garage Hagastaden

Vi på Veidekke bygger en underjordisk garageanläggning under den blivande Norra stationsparken i Stockholm åt Stockholm Parkering. Med 1 022 platser blir det ett av Stockholms största P-hus.

Arkitektbild med parkmiljö med gröna träd

Kund

Stockholm Parkering

Tidsram

2018 - 2022

Plats

Stockholm

Omfattning

1022 p-platser, 36 000 kvm

Projekttyp

Infastruktur - Tunnel & bergrum

Kontraktsform

Utförandeentreprenad

Värde

206 MSEK

Underjordiskt garage

Projektet, som är en utförandeentreprenad, ska vara klart 2022. När garaget är färdigt anläggs stora delar av Norra Stationsparken på dess tak.

Det nya garaget blir Stockholm Parkerings största, både till antalet parkeringsplatser och längd med 1 022 platser och 550 meter. Det kommer att lösa parkeringsbehovet för cirka 2 000 lägenheter i den nya stadsdelen.

P-hus Hagastaden är en förutsättning för att stora delar av Hagastaden ska kunna byggas. Då stadsdelen till stora delar är en överbyggnad över spår- och vägområden kan många byggherrar inte lösa parkeringsbehovet inom den egna fastigheten.
Christian Rockberger, VD, Stockholm Parkering

Projektet i siffror

36 000 kvm

Yta

1 022 st

P-platser

550 m

Längd

P-huset blir Stockholm Parkerings längsta garage

 

Kontakta oss