header

Rapport: Sju svåra år

Hur långvarig blir bostadskrisen, om inte kraftfulla politiska åtgärder vidtas? Svaret är att allt tyder på att vi står inför sju svåra år.

Hösten 2023 råder inga tvivel. Bostadsbyggandet har kollapsat. I dess spår följer fördjupade bostadssociala klyftor, ett akut hot mot arbetsmarknadens och näringslivets behov av bostäder samt mot det gröna industriskiftet. För branschen är krisen redan ett faktum med massiv utslagning av industriella resurser och kompetens.

Läsa hela rapporten
Ladda ner rapporten "Sju svåra år"