Rapport: Kollaps för bostadsbyggandet

Här visar vi att det behövs politiska åtgärder för att undvika en långvarig samhällsbyggnadskris.

Våren 2023 befinner sig den svenska bostadsmarknaden i sin svåraste kris sedan början av 1990-talet. Som en följd av den inflations- och räntechock som inträffat i spåren av Ukrainakriget har bostadspriser fallit samtidigt som höga energipriser drivit byggkostnaderna uppåt. De fallande bostadspriserna är en direkt följd av att hushållens köpkraft försämrats kraftigt, både till följd av försvagade disponibelinkomster och urholkade finansiella tillgångar. Rapportens beräkningar visar på stora effekter på hushållens ”köpkraftiga efterfrågan” och med långvariga konsekvenser för bostadsrätts- och villamarknaden.

Läs hela rapporten
Ladda ner rapporten "Kollaps för bostadsbyggandet"

Kontakta oss