header
Drönarfoto över Kiruna där man ser ett hus transporteras på en lastbil.

Ursäkta röran, vi flyttar en stad

Bergen tornar som vita pjäser i väster och skyddar det lilla samhället vi känner till som Kiruna. Därunder döljer sig det som dragit människorna hit, det som skapat jobb, kultur och goda liv. Malmgruvan äter marken under staden och en flytt är oundviklig. Men hur gör man egentligen när man flyttar en stad?

Två män i varselkläder tittar på när hus på en lastbil rullar förbi.

Att flytta en gammal byggnad är en utmaning som kräver samordning och respekt för kulturmiljön.

Ny infrastruktur 

Det är en fascinerande resa som Veidekkes dotterbolag Berggren & Bergman gör tillsammans med invånarna, kommunen och aktörer i flytten. Bara förberedelserna får en att tappa hakan. Arbetet med infrastrukturen kring de nya kvarteren är i full gång och man har lagt ledningar, dagvatten, gator, värme och avlopp.

God samordning 

Viktor Kruukka är platschef på Berggren & Bergman sedan starten i Kiruna 2017. Han berättar att samordningen mellan entreprenörer och leverantörer funkar bra när man jobbar sida vid sida. 

– Man försöker hjälpa varandra så gott det bara går, det vinner man på i längden. Alla arbetsområden angränsar till varandra och inställningen hos alla här i Kiruna är att man vill vara kompisar, säger Viktor

Helt ny stadskärna 

I skrivande stund är det nya stadshuset på plats men allt annat ska till; kvarter med badhus, skolor och allt som ska finnas i staden. Stadens gamla centrum kommer påverkas under 4–5 år och sen flyttar alla butiker samtidigt. Det som en gång varit stadens kärna slocknar över en natt och nya Kiruna lyses upp som det starkaste norrsken.

husflytt_kiruna.jpg

Man försöker hjälpa varandra så gott det bara går, det vinner man på i längden. Alla arbetsområden angränsar till varandra och inställningen hos alla här i Kiruna är att man vill vara kompisar.
Viktor Kruukka, platschef, Berggren & Bergman
Stora kulturhus står uppallade redo för att flyttas.

Många träbyggnader i Kiruna med säregna arkitektoniska drag kommer att flyttas under kommande år.

Relationer till platserna är viktiga 

Björn Lindgren är en av de som jobbat med viktiga gestaltningsarbeten på rivningsplatserna. Parker, utegym och andra återställningsarbeten på ytorna blir viktiga symboler för det som har stått där innan. 

– Så länge det går så ska områdena vara levande och gå att vistas på, så att Kiruna-borna trivs i stan även under flytten. Det får absolut inte upplevas som en rivningszon. Människorna har ju en relation till platserna där de bor och det är viktigt att ta hand om under hela flytten, säger Björn Lindgren. 

Skapar gruvstadsparker 

LKAB kallar återställningsarbetena för gruvstadsparker. De ska leva i fem till tio år tills marken sjunker undan med gruvan. Trots att det är dyrt så är det viktigt att ytorna får fortsätta leva så länge det går och att de inte lämnas som platta grusplaner. 

Plötsligt rullar ett hus förbi på gatan 

Ett ovanligt uppdrag som Berggren & Bergman jobbat med är att flytta värdefulla kulturbyggnader till sina nya adresser. Viktor Kruukka berättar att metodvalet föll på en leverantör med jättelika, radiostyrda trailrar. 

 – Husens värde ligger i deras kultur och de minnen de för med sig och därför är det viktigt att flytta dem. I vissa fall är de 120 år gamla, och barn som växer upp nu ska få möjlighet att se vad som fanns i gamla Kiruna. Det blir jättevackra områden när man blandar in nytt med gammalt, berättar Viktor. 

Husens värde ligger i deras kultur och de minnen de för med sig och därför är det viktigt att flytta dem.
Viktor Kruukka, platschef, Berggren & Bergman
Kulturbyggnad transporteras ovanpå ett lastbilssläp.

Modern stad med gammal känsla 

Någon som håller med är Anders Sundholm, Kirunabo och projektchef på Berggren & Bergman för fyra kvarter som byggs i nya centrum. Han berättar att man nu får chansen att göra en modern stad, men ändå bevara känslan och formen från det gamla. 

– Man har bestämt att fasaderna ska byta färg var 20:e meter. Så när du går efter de nya gatorna så ska du hela tiden känna att det lever på så vis, säger Anders Sundholm. 

Inspiration från gruvan 

Många hus i Kiruna är byggda med former inspirerade efter gruvan, och det tar man med till den nya staden. 

– Man kan tillexempel ana gruvlavar och balkonger som liknar gruvhissar, berättar Anders. Det känns riktigt inspirerande att få vara med och bygga vårt nya centrum och inte minst bo i nya Kiruna. 

Samverkansprojekt 

I samverkansprojektet mellan LKAB, Berggren & Bergman och Veidekke har man jobbat tajt ihop för att hitta lösningar tillsammans samtidigt som man tar del av varandras erfarenheter. 

– Vi jobbar tillsammans både med beställaren och alla andra discipliner. Det gör vi för att påskynda processen, säger Anders som i sitt arbete möter projektkonsulter och tar fram lösningar att bygga efter. Vi har gjort upp ett gemensamt mål och en kostnad, och sedan jobbar vi därefter och ritar medan vi bygger. Vi satsar stenhårt just på samarbete och på att alla ska hjälpa varandra. Det är roligt att det funkar så bra, avslutar Anders. 

Vi har gjort upp ett gemensamt mål och en kostnad, och sedan jobbar vi därefter och ritar medan vi bygger. Vi satsar stenhårt just på samarbete och på att alla ska hjälpa varandra. Det är roligt att det funkar så bra.
Anders Sundholm, Kirunabo och projektchef på Berggren & Bergman

Kontakta oss