Datacenter, Kista

Det största datacentret som nyöppnats i Stockholmsregionen på flera år har vi på Veidekke byggt åt isländska atNorth. Flexibiliteten har stått i centrum, så att atNorth kan bygga ut i faser för den snabbväxande verksamheten.

Datacenter

Kund

atNorth

Tidsram

2021 - 2022 (fas 1)

Plats

Kista, Stockholm

Omfattning

Datacenter i tre faser på totalt 6 400 kvm

Projekttyp

Bygg - Industri

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Värde

54 MSEK (i fas 1)

Datacenter i tre faser

Första fasen i projektet, ett datacenter med en kapacitet på 1,5 MW invigdes i mars 2022. Vi på Veidekke är redan i full gång med andra fasen, som ska stå klar under 2022.

Hela projektet omfattar:

  • 6 400 kvm datacenter, som byggs i tre faser. Fullt utbyggd blir kapaciteten 11MW.
  • Tillhörande kontorsdel
  • Mark- och finplaneringsarbeten

Stor etablering

Etableringen är den första större nyetableringen av ett datacenter i Stockholmsregionen på flera år och den första som byggs från start för så kallade högkapacitetstjänster, som avancerade simuleringar och beräkningar som kräver stor datakraft.

Samverkan och tillit

Projektet bedrivs som en totalentreprenad i samverkan. Eftersom det är första gången atNorth bygger i Sverige tog Veidekke ett ovanligt stort ansvar kring att guida i de svenska förhållandena, så som bygglov och andra bestämmelser, redan i tidiga faser av projektet.

Veidekke har varit extremt agila och hela teamet har från första början levererat arbete med högsta kvalitet. Jag kan inte bara se tillbaka på ett gott samarbete och ett mycket lyckat projekt, utan ser också fram emot att avsluta kommande faser tillsammans.
Jóhann Þór Jónsson, Director Project Management and Business development, atNorth

Prefabricerade element

Byggnationen sker modulärt. Det flexibla arbetssättet har bland annat betytt att man använt prefabricerade element som tas fram i förväg och står redo för framtida expansion.

Värme tillbaka till fjärrvärmenätet

Datacentret har helt designats för full värmeåtervinning till fjärrvärmenätet. Värmen från det nya datacentret räcker för att värma upp 20 000 lägenheter, vilket motsvarar två städer av Hammarby sjöstads storlek.

Datacentrets system för värmeåtervinning

Datacentret har helt designats för full värmeåtervinning till fjärrvärmenätet.

Projektet i siffror

11,2 MW

Total kapacitet

6 400 kvm

Yta

600-900

Antal datarack

Stora krav på datakraft och säkerhet

I denna typ av anläggningar ställs höga krav på säkerhet, tillgång till infrastruktur för el och dataöverföring samt på energieffektivitet. Fullt utbyggt kommer atNorths datacenter rymma 600 till 900 serverrack.

Höga betyg

Projektet fick höga betyg i Veidekkes kundutvärdering (VKI – Veidekke KundIndex) mycket tack vare en nära samverkan och en tydlig gemensam målbild.

Kontakta oss