GreenHaus, Helsingborg

Vi har, på uppdrag av Castellum byggt ett kontorshus beläget i Oceanhamnen i Helsingborg. GreenHaus ingår i Helsingborgs nya stadsförnyelseprojekt H+ med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet.

Kund

Castellum

Tidsram

2019 - 2022

Plats

Helsingborg

Omfattning

10 100 kvm

Projekttyp

Totalentreprenad

På Oceanpiren i Helsingborg står spektakulära GreenHaus. En vacker byggnad där många olika typer av material ingår i fasaden. Huset är byggt enligt certifiering miljöbyggnad Guld och Well där certifieringen Well fokuserar på människornas välbefinnande i huset. Projektet präglas av ett fint samarbete mellan beställaren, oss på Veidekke, arkitekter och underkonsulter.

Byggnaden består av en sammanhängande byggnadsvolym i sex våningar mot sundet och 8 våningar mot hamnbassängen och är anpassad för dagens företagande med alla de olika krav det ställer på lokaler, teknik och service. Lokalerna erbjuder generös rymd med stort ljusinsläpp, och från kontoret har man en fantastisk utsikt över hela Helsingborg “Sundets pärla”.

Kontakta oss