header

Lindbackens skola, Uppsala

Vi har byggt en skola i Lindbacken, en ny stadsdel i Uppsala, på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Skolan rymmer 600 elever från förskoleklass till sjätte klass.

Lindbackens skola i Uppsala

Kund

Skolfastigheter Uppsala kommun

Tidsram

2017 - 2018

Plats

Uppsala

Omfattning

600 elever från förskole- till 6:e klass

Projekttyp

Bygg - Om- och tillbyggnad av skola

Kontraktsform

Utförandeentreprenad

Certifiering

Miljöbyggnad Silver

Värde

130 MSEK

Skolfastigheter hade högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda. Lindbackens skola byggdes för att uppnå kraven för miljöbyggnad silver från Swedish Green Building Council, SGBC. Det innebär att eleverna får ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, att sunda byggmaterial användes och att skolan får låg energianvändning.

Detalj av skola i Lindbacken, en ny stadsdel i Uppsala.

Skolan byggdes i en utförandeentreprenad där fokus låg på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade. Den nya skolan är indelad i fyra byggnadsdelar med olika antal våningar, det vill säga med olika höjd, för att anpassas till den intilliggande bostadsbebyggelsen. De olika delarna anpassades för verksamheten, med större och mindre undervisningsrum, specialsalar samt lärararbetsrum. Arkitekturen fokuserar på såväl lekfullhet som tillgänglighet, med tydligt markerade entréer i olika former.

Verksamheten på Lindbackens skola började nyttja lokalerna höstterminen 2018.

Kontakta oss