Lundabron, Umeå

Vi på Veidekke har byggt Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik åt Umeå kommun. Lundabron knyter ihop västra delarna av staden och ger invånarna tillgång till bilfria rekreationsytor.

Lundabron

Kund

Umeå kommun

Tidsram

2016 - 2019

Plats

Umeå, Sverige

Omfattning

179 meter lång hängbro

Projekttyp

Infastruktur - Gång- och cykelbro

Kontraktsform

Samverkansentreprenad

Värde

158 MSEK

Gång- och cykelbro över älven

I januari 2016 fick vi på Veidekke förtroendet att påbörja projekteringen av en broförbindelse mellan Strandpromenaden i västra Umeå och Bölesholmarna i Umeå älv.  

Utformningen av bron har skett i samverkan mellan Umeå kommun och Veidekke. Utmaningen har varit att bygga en nästan 200 meter lång gång- och cykelbro med en slimmad konstruktion utan stöd i älven.

Det har varit häftigt att vara med i detta projekt där vi verkligen fått spänna bågen för vad som är möjligt. Nu står en mycket vacker och unik bro färdig, uppskattad av Umeåborna och använd av tusentals varje dag.
Kjell Olovsson, affärsutvecklare, Veidekke

Betongbro i timglasform

Lundabron ska finnas under lång tid och det är viktigt att den är robust, säker och väl gestaltad. Brons form är inspirerad av en hängbro i Vranov, Tjeckien.

Efter flera justeringar av designen stod en timglasformad betongbro klar i december 2019. Komplexiteten i projektet har varit hög. Den avancerade slanka designen har krävt många speciallösningar småmarginaler för att få ihop brons beståndsdelar.

Sveriges längsta hängbro

Resultatet är en nästan 200 meter lång hängbro med 30 meter höga pyloner i betong och vingformad kantbalk. Lundabron är därmed Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik.

Lundabron, hängbro

Lundabron är Sveriges längsta hängbro för gång- och cykeltrafik

Öppnar för friluftsliv

För boende och besökare i hela området medför Lundabron förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Varje dag nyttjar uppemot två tusen personer bron.

Efter öppnandet i december 2019, stod Lundabron helt klar med färdiga grönytor och planterade träd i oktober 2020.

Lundabron

Lundabron i Umeå

Projektet i siffror

179 meter

Längd på bron

30,2 meter

Höjd över pyloner

5,9 meter

Frihöjd under bron

1 796 m3

Betong

626 ton

Stål

11 000 meter

Linor/kablar

Kontakta oss