Grus- och krossprodukter

Behöver du kross, grus och singel men är osäker på vilken typ av sten du ska välja? Här är några tips och råd innan du bestämmer dig.

Glad kvinna i grushög

Hur du beräknar ditt behov

För att ta redo på mängden massor du behöver, beräkna i kubikmeter (m3).

Längd*bredd*tjocklek = m3

1m3 = 1,5 ton

Exempel

Längd 5 m* bredd 3 m* tjocklek 0,1 m (10cm = 0,1 m) = 1,5 m3

1,5 m3 = 1,5*1,5 = 2,25 ton

Mått på stenen

Fraktionerna, det vill säga storleken på stenprodukterna, är uppgiven i millimeter. Som ett exempel betyder det att produkten 8/11 i huvudsak består av sten från 8 till 11 millimeter.

Grusprodukter

Mur- och putssand 0/2 mm

Används främst vid mur och putsarbeten.

Mur- och putssand
Sorterat Rörgravsgrus 0/8 mm

Grus till kringfyllnad runt rör och ledningar.

Sorterat Rörgravsgrus
Ärtsingel 8/16 mm

Kallas även gårdsgrus, gårdssingel, drängeringssingel. Används som dräneringsmaterial samt som prydnadssten på uppfarter och gångar.

Ärtsingel
Finsingel 16/32 mm

Används tex vid plattsättning av natursten.

Finsingel
Natursten 27/70 mm

Används tex för dekoration.

Natursten 27/70 mm
Natursten 70/100 mm

Används t.ex. för dekoration.

Natursten 70/100 mm

Krossprodukter

Stenmjöl 0/4 mm

Läggs bl a. som underlag till asfaltering, platt- och stensättning, boulebana, rörgravsfyllning.

Stenmjöl 0/4 mm
Stenmjöl 0/8 mm

Används i princip till samma saker som 0/2 och 0/4, men inte till boulebana.

Stenmjöl 0/8 mm
Bergkross 0/16 mm

Vägmaterial tex slitlager, bärlager, förstärkningslager samt grusvägar.

Bergkross 0/16 mm
Bergkross 0/32 mm

Används till vägmaterial, t.ex. bärlager.

Bergkross 0/32 mm
Bergkross 0/63 mm

Används till vägmaterial, t.ex. bärlager eller förstärkningslager.

Bergkross 0/63 mm
Bergkross 0/90 mm

Används till vägmaterial t.ex. förstärkningslager.

Bergkross 0/90 mm
Makadam 8/11 mm

Används till t.ex. asfalttillverkning och garageuppfarter.

Makadam 8/11 mm
Makadam 8/16 mm

Dräneringsmaterial för hus- och anläggningsbyggnation, garageuppfarter.

Makadam 8/16 mm
Makadam 16/32 mm

Uppfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial för hus- och anläggningsbyggnation.

Makadam 16/32 mm
Makadam 80/250 mm

Uppfyllnadsmaterial, stenkistor, brukar även kallas för skärv.

Makadam 80/250 mm
Skärv 16+

Används som uppfyllnadsmaterial.

Skärv 16+
Porfyr 4/8 mm

Röd-rosa material främst från Älvdalen. Små färgavvikelser kan förekomma naturligt.

Porfyr 4/8 mm

Återvunna (ÅV) material

Vi har många alternativ till nytillverkade produkter i form av återvunna materia asfalt och betong i olika fraktioner. Vi kan även leverera tvättade ballastprodukter i olika fraktioner. 

Återvunnen 0/16 Asfalt

Produkten tillverkas av återvunnen Asfalt som krossas till 0/16 mm.

Analyser av PAH-halter görs för att säkerställa att produkten inte innehåller stenkolstjära.

Lämpligt användningsområde är till exempel till att anlägga uppfart,
hårdgörning av ytor, skogsvägar m.m.

Siktning/Krossning: 0/16 mm
Vikt: ca 1500kg / kbm

 

Innan användning behöver kontakt tas med aktuell kommuns miljöavdelning.

Återvunnen Betong 0/80

Produkten tillverkas av återvunnen betong som krossas till 0/80 mm.

Kemiskt innehåll i produkten visar att samtliga halter understiger
Naturvårdsverkets riktvärde för KM (Känslig markanvändning).

Lämpligt användningsområde är till exempel till vägkroppar, asfaltsytor, utfyllnad m.m.


Siktning/Krossning: 0/63 mm
Vikt: ca 1500kg / kbm

Hör av er till er närmaste anläggning för vidare information och dialog hur vi kan bidra med att sänka både ert klimatavtryck och materialkostnader genom återvunna produkter. Vi tar även gärna fram specifika material efter era behov och önskemål.