Grus- och krossprodukter

Behöver du kross, grus och singel men är osäker på vilken typ av sten du ska välja? Här är några tips och råd innan du bestämmer dig.

Glad kvinna i grushög

Hur du beräknar ditt behov

För att ta redo på mängden massor du behöver, beräkna i kubikmeter (m3).

Längd*bredd*tjocklek = m3

1m3 = 1,5 ton

Exempel

Längd 5 m* bredd 3 m* tjocklek 0,1 m (10cm = 0,1 m) = 1,5 m3

1,5 m3 = 1,5*1,5 = 2,25 ton

Mått på stenen

Fraktionerna, det vill säga storleken på stenprodukterna, är uppgiven i millimeter. Som ett exempel betyder det att produkten 8/11 i huvudsak består av sten från 8 till 11 millimeter.

Grusprodukter

Mur- och putssand 0/2 mm

Används främst vid mur och putsarbeten

Mur- och putssand

Sorterat Rörgravsgrus 0/8 mm

Grus till kringfyllnad runt rör och ledningar.

Sorterat Rörgravsgrus

Ärtsingel 8/16 mm

Kallas även gårdsgrus, gårdssingel, drängeringssingel. Används som dräneringsmaterial samt som prydnadssten på uppfarter och gångar.

Ärtsingel

Finsingel 16/32 mm

Används tex vid plattsättning av natursten.

Finsingel

Natursten 27/70 mm

Används tex för dekoration

Natursten 27/70 mm

Natursten 70/100 mm

Används tex för dekoration

Natursten 70/100 mm

Krossprodukter

Stenmjöl 0/4 mm

Läggs bl a. som underlag till asfaltering, platt- och stensättning, boulebana, rörgravsfyllning.

Stenmjöl 0/4 mm

Stenmjöl 0/8 mm

Används i princip till samma saker som 0/2 och 0/4, men inte till boulebana.

Stenmjöl 0/8 mm

Bergkross 0/16 mm

Vägmaterial tex slitlager, bärlager, förstärkningslager samt grusvägar.

Bergkross 0/16 mm

Bergkross 0/32 mm

Vägmaterial, tex bärlager

Bergkross 0/32 mm

Bergkross 0/63 mm

Vägmaterial, tex bärlager eller förstärkningslager

Bergkross 0/63 mm

Bergkross 0/90 mm

Vägmaterial tex förstärkningslager

Bergkross 0/90 mm

Bergkross 0/150 mm

Vägmaterial tex förstärkningslager

Bergkross 0/150 mm

Makadam 8/11 mm

Används till tex asfalttillverkning och garageuppfarter.

Makadam 8/11 mm

Makadam 8/16 mm

Dräneringsmaterial för hus- och anläggningsbyggnation, garageuppfarter

Makadam 8/16 mm

Makadam 16/32 mm

Uppfyllnadsmaterial, dräneringsmaterial för hus- och anläggningsbyggnation

Makadam 16/32 mm

Makadam 80/250 mm

Uppfyllnadsmaterial, stenkistor, brukar även kallas för skärv.

Makadam 80/250 mm

Skärv 16+

Uppfyllnadsmaterial

Skärv 16+

Porfyr 4/8 mm

Röd-rosa material främst från Älvdalen. Små färgavvikelser kan förekomma naturligt.

Porfyr 4/8 mm

Återvunna (ÅV) material

Utöver våra grus- och krossprodukter har vi även många alternativ till nytillverkade produkter i form av återvunna material, tex återvunnen och krossad asfalt, återvunnen och krossad betong i olika fraktioner.

Vi kan även leverera tvättade ballastprodukter i olika fraktioner. Hör av er till er närmaste anläggning för vidare information och dialog hur vi kan bidra med att sänka både ert klimatavtryck och materialkostnader genom återvunna produkter. Vi tar även gärna fram specifika material efter era behov och önskemål.

Kontakta oss